Nieuws & achtergrond: Corona test en de dwanglicentie

Nieuws & achtergrond: Corona test en de dwanglicentie

Strijd om een recept: dwanglicentie de enige uitweg?

Het zal niemand zijn ontgaan: er bestaat ‘discussie’ met de Zwitserse farmaceut Roche over het vrijgeven van het recept voor de vloeistof die nodig is voor het maken van Corona tests. Roche heeft de octrooirechten op dit recept en zou in eerste instantie hebben aangegeven dit recept voor zichzelf te willen houden. Hierdoor zou het niet makkelijk zijn voor apothekers om de vloeistof te produceren. Omdat er een tekort aan tests was (en vermoedelijk is) zorgde dit voor een onwenselijke, zo niet problematische, situatie.

Dwanglicentie

Er werd gesproken over een ‘dwanglicentie’, maar inmiddels zou door de directrice van de Nederlandse tak van Roche zijn aangegeven dat het recept ook op internet te vinden is en dus niet ‘geheim’ zou zijn.

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe dit zal aflopen. Hopelijk is een dwanglicentie niet nodig en komen de betrokken partijen er samen uit.

Om het nieuws te duiden in deze blog de achtergrond: Wat is nu eigenlijk een dwanglicentie waar in de media over werd gesproken?

Wanneer je octrooi hebt aangevraagd en verkregen op een bepaalde uitvinding, dan verkrijg je in beginsel het exclusieve recht tot het industrieel maken of verkopen van een bepaalde product / uitvinding. Hierdoor krijg je ook een exclusief recht om anderen te verbieden een uitvinding toe te passen. Wanneer je anderen het recht wilt verschaffen om ook gebruik te maken van de uitvinding kan daarvoor door de octrooihouder een licentie worden verleend.

Maar wat nu als er wordt gevraagd om het vrijgeven van een recept – al dan niet door het verlenen van een licentie – en dit wordt geweigerd? Dan bestaat de mogelijkheid op grond van de Rijksoctrooiwet (artikel 57) om een dwanglicentie te verlenen. Deze licentie kan door de Minister van Economische zaken, minister Wiebes, worden verleend wanneer het algemeen belang dit naar zijn oordeel vordert. De licentie wordt dan verleend aan een door hem aangewezen persoon. In dit geval zal de licentie dan worden verleend aan apothekers die de vloeistof kunnen produceren. Van een algemeen belang lijkt in dit geval zeker sprake te zijn.

Wat velen zich zullen afvragen is, waarom minister Wiebes niet direct de dwanglicentie heeft verleend, nu er echt wel sprake is van enige spoedeisendheid. In het aangehaalde artikel 57 ROW is bepaald dat de minister – tenzij te dezen vereiste spoed zich daartegen verzet – eerst moet proberen om Roche te bewegen de licentie vrijwillig te verlenen. Hoewel in dit geval nog wel verdedigbaar is dat sprake was van vereiste spoed, heeft er overleg plaatsgevonden tussen het kabinet en Roche.

Het lijkt erop dat partijen hier wel samen uit zullen komen, maar anders is er dus altijd nog de mogelijkheid tot verlening van een dwanglicentie.

 

Hebt u een vraag over intellectuele eigendom, octrooien of dwanglicenties. Stel ze aan onze collega Marieke Coumans: marieke.coumans@fifthadvocatuur.nl of 085-0640575. 

De komende periode zullen we het nieuws en alle juridische begrippen die daarin voorbij komen zoveel mogelijk proberen te duiden in een serie blogs. Houdt u daarvoor onze website in de gaten.