Prijslijst Merkregistraties

Prijslijst Merkregistraties en meer

Verdere diensten (vb. doorhaling, sommatie, contracten): prijs op aanvraag

 

Beschikbaarheidsonderzoek

Het beschikbaarheidsonderzoek is om een inschatting te maken of het merk eenvoudig door de registratieprocedure zou lopen, welke klassen we daarin kunnen meenemen en welke omschrijvingen we beter zouden kunnen vermijden om discussies met derden – vanwege hun merkregistratie – uit te sluiten. Bij een woordmerk onderzoek komt vaak al het nodige naar boven. Echter omdat het tot een aantal jaar terug usance was om vooral beeldmerken te registreren, hebben we met het uitvoeren van een woordmerk en beeldmerk onderzoek de meeste zekerheid. Daarna volgt een advies omtrent de registratie. Tot een prijsopgave voor nationale onderzoeken zijn wij ook graag bereid. Laat ons weten voor welke landen u prijzen wenst te ontvangen. Wij zenden u vervolgens aanvullende prijzen toe.

Bedragen in euro’s, exclusief Btw

 • Quick scan ouder identiek woordmerk in Benelux, maximaal 3 klassen 395,-
 • Onderzoek ouder identiek e/o aanverwant woordmerk in Benelux, maximaal 3 klassen 695,-
 • Onderzoek ouder identiek e/o aanverwant beeldmerk in Benelux, maximaal 3 klassen 795,-
 • Quick scan ouder identiek woordmerk in centraal Europa*, maximaal 3 klassen 395,-
 • Onderzoek ouder identiek e/o aanverwant merk in centraal Europa*, maximaal 3 klassen 1.495,-

­­­­* Benelux, Frankrijk, Duitsland en – naar keuze – Italië of Spanje (European Union Trade Marks, International Register (Madrid Agreement + Protocol)). Engeland niet (ivm Brexit)!

 

Merkregistratie

 • Aanvraag Benelux individueel merk, 1 klasse, 650,-
 • Tweede klasse 105,-
 • Per klasse vanaf de derde 160,-

 

 • Aanvraag Benelux collectief of certificeringsmerk, 1 klasse 795,-
 • Tweede klasse 125,-
 • Per klasse vanaf de derde 195,-
 • Beschrijving onderscheidende elementen 125,-
 • Aanvullende kosten voor spoedregistratie, 1 klasse, 5 dagen ipv 5 maanden 295,-
 • Tweede klasse bij spoedregistratie 95,-
 • Per klasse vanaf de derde bij spoedregistratie 145,-

 

 • Aanvraag Uniemerk (27 landen, excl. GB), 1 klasse 1.450,-
 • Tweede klasse 150,-
 • Per klasse vanaf de derde 250,-

 

 • Aanvraag collectief Uniemerk of Uniecertificeringsmerk, 1 klasse 1.995,-
 • Tweede klasse 150,-
 • Per klasse vanaf de derde 250,-

 

 • Aanvraag internationale registratie voor woord- of beeldmerk, zwart-wit voor nader te bepalen landen/werelddelen, maximaal 3 klassen
 • Basiskosten (fee SA 430,- + fee WIPO CHF 653) vanaf 995,-
 • Landenkosten Groep 1 (fee SA 230,- + fee WIPO vanaf CHF 100) vanaf 325,-
 • Landenkosten Groep 2 (fee SA 230,- + fee WIPO vanaf CHF 143) vanaf 375,-
 • (vgl. landenlijst voor exacte prijs per land)
 • Taks EUIPO voor doorzending basismerk naar WIPO 300,-

Tot een prijsopgave voor nationale merkdepots zijn wij ook graag bereid. Laat ons weten voor welke landen u prijzen wenst te ontvangen. Wij zenden u vervolgens prijzen toe.

 

Wijzigen

 • Aantekenen overgang, licentie, pandrecht of beslag 1e Benelux merk 150,-
 • Aantekening tweede tot en met vijfde recht t (vb. Benelux licentie) 125,-
 • Aantekening vanaf zesde recht 25,-
 • Opstellen overdrachtsakte (NL) vanaf 200,-
 • Opstellen licentieovereenkomst (NL) vanaf 750,-

 

 • Vernieuwing individueel Benelux merk, 1 klasse 625,-
 • Tweede klasse 95,-
 • Per klasse vanaf de derde 140,-
 • Wijziging of aanstelling gemachtigde 1e Benelux merk 125,-
 • Tweede tot en met vijfde Benelux merk 110,-
 • Vanaf zesde Benelux merk 25,-
 • Wijziging naam e/o adres deposant, gemachtigde, merkhouder of licentiehouder 100,-
 • Beperking waren- e/o dienstenlijst 150,-

 

 • Aantekenen overgang, licentie, pandrecht of beslag 1e Uniemerk vanaf 300,-

 

 • Vernieuwing individueel Uniemerk, 1 klasse,10 jaar bescherming 1.400,-
 • Tweede klasse 120,-
 • Per klasse vanaf de derde 220,-
 • Wijziging naam merkhouder 1e Uniemerk 95,-
 • Vanaf tweede Uniemerk 25,-
 • Wijziging gemachtigde 1e Uniemerk 95,-
 • Vanaf tweede Uniemerk 25,-
 • Beperking waren- e/o dienstenlijst 300,-

 

 • Uitbreiding internationale registratie voor woord- of beeldmerk, zwart-wit voor nader te bepalen landen/werelddelen, maximaal 3 klassen, basiskosten (fee SA 430,- + fee WIPO CHF 653) vanaf 595,-
 • Landenkosten Groep 1 (fee SA 230,- + fee WIPO vanaf CHF 100) vanaf 325,-
 • Landenkosten Groep 2 (fee SA 230,- + fee WIPO vanaf CHF 143) vanaf 375,-
 • (vgl. landenlijst voor exacte prijs per land)
 • Aantekenen overgang of licentie, per land/werelddeel 295,-
 • Wijziging naam merkhouder internationale registratie 250,-
 • Vanaf tweede internationale registratie 175,-
 • Wijziging gemachtigde internationale registratie 95,-
 • Vanaf tweede internationale registratie 25,-
 • Beperking waren- e/o dienstenlijst, per land/werelddeel 295,-

 

Oppositie, beroep en doorhaling

(nog te vermeerderen met fee Fifth)
 • Oppositietaks BOIP (Benelux merk) 1.045,-

 • Oppositietaks EUIPO (Uniemerk) 320,-
 • Beroepstaks EUIPO (Uniemerk) 720,-
 • Doorhalingstaks EUIPO (Uniemerk) 630,-

 

Bewaking

 • Jaarabonnement Benelux-bewaking woord of beeld, maximaal 3 klassen 250,-
 • Per klasse vanaf de vierde 125,-
 • Jaarabonnement EU-bewaking (27 landen) woord of beeld, 1 klasse 395,-
 • Per klasse vanaf de 2e 195,-
 • Jaarabonnement Europa-bewaking (44 landen) woord of beeld, 1 klasse 425,-
 • Per klasse vanaf de 2e 215,-
  Jaarabonnement bewaking woord of beeld, individueel land buiten Europa (vb. GB), 1 klasse 275,-
 • Per klasse vanaf de 2e bij bewaking woord of beeld, individueel land buiten Europa 137,50

Tot een prijsopgave voor verdere bewaking zijn wij graag bereid. Laat ons weten voor welke landen u prijzen wenst te ontvangen. Wij zenden u vervolgens prijzen toe.

 

Kleine lettertjes

Overheidstaksen en wisselkoers
Overheidstaksen (fees merkenbureaus) zijn inbegrepen. Tussentijdse verhogingen van de lokale tarieven, officiële taksen of een gewijzigde wisselkoers worden evenwel integraal doorbelast.

Meerwerk
Mochten zich problemen voordoen (vb. regularisatie, (voorlopige) weigering, oppositie, verschaffing en/of vertaling prioriteitsbewijzen of uittreksels), zullen eerst na overleg met de klant extra werkzaamheden worden verricht. Deze werkzaamheden verrichten wij op basis van het uurtarief van de betreffende medewerker, zijnde vanaf EUR 125,- tot en met 250,- exclusief Btw. Wij rekenen géén kantoorkosten. De kosten van derden (vb. merkenbureau) worden in die gevallen wél doorbelast. Jaarlijks zal het overeengekomen tarief worden geïndexeerd met de gemiddelde loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid, ervaringsjaren of specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dat zal zo tijdig mogelijk worden aangekondigd.

Weigering
Bij weigering van de merkinschrijving (vb. geen onderscheidend vermogen), bent u de kosten ook verschuldigd.