Prijslijst Merkregistraties

Prijslijst Merkregistraties en meer

Verdere diensten (vb. doorhaling, sommatie): prijs op aanvraag
Bedragen in euro’s, exclusief Btw

 

Beschikbaarheidsonderzoek

Het beschikbaarheidsonderzoek is om een inschatting te maken of het merk eenvoudig door de registratieprocedure zou lopen, welke klassen we daarin kunnen meenemen en welke omschrijvingen we beter zouden kunnen vermijden om discussies met derden – vanwege hun merkregistratie – uit te sluiten. Bij een woordmerk onderzoek komt vaak al het nodige naar boven. Echter omdat het tot een aantal jaar terug usance was om vooral beeldmerken te registreren, hebben we met het uitvoeren van een woordmerk en beeldmerk onderzoek de meeste zekerheid.  Daarna volgt een advies omtrent de registratie. Tot een prijsopgave voor nationale onderzoeken zijn wij ook graag bereid. Laat ons weten voor welke landen u prijzen wenst te ontvangen. Wij zenden u vervolgens aanvullende prijzen toe.

 • Quick scan ouder identiek woordmerk in Benelux, maximaal 3 klassen 195,-
 • Onderzoek ouder identiek e/o aanverwant woordmerk in Benelux, maximaal 3 klassen 695,-
 • Onderzoek ouder identiek e/o aanverwant beeldmerk in Benelux, maximaal 3 klassen 795,-
 • Quick scan ouder identiek woordmerk in centraal Europa*, maximaal 3 klassen 395,-
 • Onderzoek ouder identiek e/o aanverwant merk in centraal Europa*, maximaal 3 klassen 1.495,-

­­­­* Benelux, Frankrijk, Duitsland en – ter keuze van opdrachtgever – Italië of Spanje (European Union Trade Marks, International Register (Madrid Agreement + Protocol)). UK niet (ivm Brexit)!

 

Merkregistratie

 • Aanvraag Benelux individueel merk, 1 klasse, 10 jaar bescherming 650,-
 • Tweede klasse 105,-
 • Per klasse vanaf de derde 160,-

 

 • Aanvraag Benelux collectief of certificeringsmerk, 1 klasse, 10 jaar bescherming 795,-
 • Tweede klasse 125,-
 • Per klasse vanaf de derde 195,-
 • Beschrijving onderscheidende elementen 125,-
 • Aanvullende kosten voor spoedregistratie, 1 klasse, 5 dagen ipv 5 maanden 295,-
 • Tweede klasse bij spoedregistratie 95,-
 • Per klasse vanaf de derde bij spoedregistratie 145,-

 

 • Aanvraag Uniemerk (29 landen, excl. UK), 1 klasse, 10 jaar bescherming 1.450,-
 • Tweede klasse 150,-
 • Per klasse vanaf de derde 250,-

 

 • Aanvraag collectief Uniemerk of Uniecertificeringsmerk, 1 klasse, 10 jaar bescherming 1.995,-
 • Tweede klasse 150,-
 • Per klasse vanaf de derde 250,-

 

 • Aanvraag internationale registratie voor woord- of beeldmerk, zwart-wit voor nader te bepalen landen/werelddelen, maximaal 3 klassen, 10 jaar bescherming
 • basiskosten (fee SA 430,- + fee WIPO CHF 653) 995,-
 • landenkosten Groep 1 (fee SA 230,- + fee WIPO vanaf CHF 100) 325,-
 • landenkosten Groep 2 (fee SA 230,- + fee WIPO vanaf CHF 143) vanaf 375,-
 • (vgl. landenlijst voor exacte prijs per land)

Tot een prijsopgave voor nationale merkdepots zijn wij ook graag bereid. Laat ons weten voor welke landen u prijzen wenst te ontvangen. Wij zenden u vervolgens aanvullende prijzen toe.

 

Wijzigen

 • Aantekenen overgang, licentie, pandrecht of beslag 1e Benelux merk 150,-
 • Aantekening tweede tot en met vijfde recht 125,-
 • Aantekening vanaf zesde recht 25,-
 • Opstellen overdrachtsakte (NL) vanaf 200,-
 • Opstellen licentieovereenkomst (NL) vanaf 750,-

 

 • Aantekenen overgang, licentie, pandrecht of beslag 1e Uniemerk 300,-

 

 • Vernieuwing individueel Benelux merk, 1 klasse, 10 jaar bescherming 625,-
 • Tweede klasse 95,-
 • Per klasse vanaf de derde 140,-
 • Wijziging gemachtigde 1e Benelux merk   125,-
 • Tweede tot en met vijfde Benelux merk 110,-
 • Vanaf zesde Benelux merk 25,-

 

 • Vernieuwing individueel Uniemerk, 1 klasse, 10 jaar bescherming 1.700,-
 • Tweede klasse 120,-
 • Per klasse vanaf de derde 220,-
 • Wijziging naam merkhouder 1e Uniemerk 95,-
 • Vanaf tweede Uniemerk 25,-
 • Wijziging gemachtigde 1e Uniemerk 95,-
 • Vanaf tweede Uniemerk 25,-

 

 • Probleemloze uitbreiding internationale registratie voor woord- of beeldmerk, zwart-wit voor nader te bepalen landen/werelddelen, maximaal 3 klassen, basiskosten (fee SA 430,- + fee WIPO CHF 653) 595,-
 • landenkosten Groep 1 (fee SA 230,- + fee WIPO vanaf CHF 100) 325,-
 • landenkosten Groep 2 (fee SA 230,- + fee WIPO vanaf CHF 143) vanaf 375,-
 • (vgl. landenlijst voor exacte prijs per land)
 • Wijziging naam merkhouder internationale registratie 250,-
 • Vanaf tweede internationale registratie 175,-
 • Wijziging gemachtigde internationale registratie 95,-
 • Vanaf tweede internationale registratie 25,-

 

Bewaking

 • Jaarabonnement Benelux-bewaking woord, maximaal 3 klassen 250,-
 • Per klasse vanaf de vierde 125,-
 • Jaarabonnement Europeese-bewaking (29 landen) woord, 4 waren- of dienstenklassen 750,-

 

Kleine lettertjes

Overheidstaksen aangaande het depot (fee merkenbureau) zijn inbegrepen.

Mochten zich problemen voordoen (bijv. regularisatie, voorlopige weigering, oppositie, verschaffing en/of vertaling prioriteitsbewijzen of uittreksels), zullen extra kosten worden gemaakt. Deze werkzaamheden verrichten wij op basis van een uurtarief van EUR 230,- exclusief Btw.

Wij rekenen géén kantoorkosten. De eventuele kosten van derden (vb. merkenbureau) in die gevallen worden doorbelast. Jaarlijks zal het overeengekomen tarief worden geïndexeerd met de gemiddelde loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid, ervaringsjaren of specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dat zal echter zo tijdig mogelijk worden aangekondigd en in beginsel geen terugwerkende kracht hebben.

Tussentijdse verhogingen van de lokale tarieven, officiële taksen of een gewijzigde wisselkoers worden integraal doorbelast respectievelijk in rekening gebracht. Als het merk niet wordt ingeschreven (bijv. geen onderscheidend vermogen), bent u de kosten ook verschuldigd.