Prijslijst Modelregistraties

Prijslijst Modelregistraties en meer

Verdere diensten (vb. doorhaling, sommatie): prijs op aanvraag
Bedragen in euro’s, exclusief Btw

 

Beschikbaarheidsonderzoek

U kunt voorafgaand aan de modelaanvraag (modeldepot) een gedegen en uitgebreid onderzoek doen naar de beschikbaarheid van het model. Mocht een ander namelijk een ouder identiek model (model waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details van jouw model verschillen) hebben, kan dat de inschrijving van jouw model frustreren. Het zou dan mogelijk niet ‘nieuw’ zijn. Het aangevraagde model wordt dan niet geregistreerd. Zo’n onderzoek is geen verplichting. Het is een preventieve actie om voorafgaand inzicht te krijgen in mogelijke problemen.

 • Quick scan ouder identiek e/o aanverwant model in Benelux 195,-
 • Quick scan ouder identiek e/o aanverwant model in Europa 395,-

We informeren u graag over de kosten van een uitgebreid modelonderzoek.

 

Modeldepot

 • Aanvraag enkelvoudig Benelux model, 5 jaar bescherming 595,-
 • Aanvraag meervoudig Benelux model, 1e model, 5 jaar bescherming 595,-
 • 2e en volgende model 225,-
 • Opschorting publicatie 125,-
 • Aanvraag enkelvoudig Europees model, 5 jaar bescherming, inclusief inschrijving en publicatie 895,-
 • Aanvraag meervoudig Europees model, 1e model, 5 jaar bescherming, inclusief inschrijving en publicatie 895,-
 • 2e en volgende model 395,-

Opschorting publicatie PM

Let op spookfacturen ná registratie.

 

Vernieuwing

 • Vernieuwing enkelvoudig Benelux model 575,-
 • Vernieuwing meervoudig Benelux model, 1e model 575,-
 • Vernieuwing 2e en volgende model 195,-
 • Vernieuwing enkelvoudig Europees model 875,-
 • Vernieuwing meervoudig Europees model, 1e model 875,-
 • Vernieuwing 2e en volgende model 375,-

 

Wijzigen

Aantekenen overgang, licentie, pandrecht of beslag 1e Benelux model PM

 • Opstellen overdrachtsakte of licentieovereenkomst (NL) vanaf 100,-
 • Wijziging gemachtigde 1e Benelux model 110,-
 • Wijziging gemachtigde 1e Europees model  95,-
 • Vanaf tweede Europees model 25,-

We informeren u graag over de kosten van andere wijzigingen.

 

I-depot

Ter zake eventueel auteursrechtelijk beschermde werken (ideeën), kunt u een i-depot aanvragen. Het verschaft u geen absoluut recht (tegen eenieder uit te oefenen recht), maar wel een bewijs van de datum waarop u de werken in handen had. Of er een absoluut recht op dit intellectueel eigendom bestaat, zal eerst blijken wanneer een rechter zich er in een ‘inbreukkwestie’ over uitspreekt.

Probleemloze aanvraag i-depot, voor 5 jaar 295,-

 

Kleine lettertjes

Overheidstaksen en wisselkoers
Overheidstaksen (fees merkenbureaus) zijn inbegrepen. Tussentijdse verhogingen van de lokale tarieven, officiële taksen of een gewijzigde wisselkoers worden integraal doorbelast. Voor eventuele extra afbeeldingen worden extra kosten in rekening gebracht.

Meerwerk
Mochten zich problemen voordoen, zullen eerst na overleg met de klant extra werkzaamheden worden verricht. Deze werkzaamheden verrichten wij op basis van een uurtarief van EUR 230,- exclusief Btw. Wij rekenen géén kantoorkosten. De kosten van derden (vb. modellenbureau) worden in die gevallen wél doorbelast. Jaarlijks zal het overeengekomen tarief worden geïndexeerd met de gemiddelde loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid, ervaringsjaren of specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dat zal zo tijdig mogelijk worden aangekondigd.

Als het model niet wordt ingeschreven, zijn de kosten ook verschuldigd.