Prijslijst Modelregistraties

Prijslijst Modelregistraties en meer

Verdere diensten (vb. opstellen sommatie, overeenkomst): prijs op aanvraag

 

Beschikbaarheidsonderzoek

U kunt voorafgaand aan de modelaanvraag (modeldepot) een gedegen en uitgebreid onderzoek doen naar de beschikbaarheid van het model. Mocht een ander namelijk een ouder identiek model (model waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details van jouw model verschillen) hebben, kan dat de inschrijving van jouw model frustreren. Het zou dan mogelijk niet ‘nieuw’ zijn. Het aangevraagde model wordt dan niet geregistreerd. Zo’n onderzoek is geen verplichting. Het is een preventieve actie om voorafgaand inzicht te krijgen in mogelijke problemen.

Bedragen in euro’s, exclusief Btw

 • Quick scan ouder identiek e/o aanverwant model in Benelux 395,-
 • Quick scan ouder identiek e/o aanverwant model in Europa 395,-

We informeren u graag over de kosten van een uitgebreid modelonderzoek.

 

Modeldepot

 • Aanvraag enkelvoudig Benelux model, 5 jaar bescherming 895,-
 • Aanvraag meervoudig Benelux model, 1e model, 5 jaar bescherming 895,-
 • 2e en volgende model 495,-
 • Opschorting publicatie 125,-
 • Aanvraag enkelvoudig Gemeenschapsmodel (Europa), 5 jaar bescherming, inclusief inschrijving en publicatie 1.295,-
 • Aanvraag meervoudig Gemeenschapsmodel (Europa), 1e model, 5 jaar bescherming, inclusief inschrijving en publicatie 1.295,-
 • 2e en volgende Gemeenschapsmodel (Europa) 695,-
 • Opschorting publicatie Gemeenschapsmodel (Europa) PM

Let op spookfacturen ná registratie.

 

Vernieuwing

 • Vernieuwing enkelvoudig Benelux model 795,-
 • Vernieuwing meervoudig Benelux model, 1e model 795,-
 • Vernieuwing 2e en volgende Benelux model 395,-
 • Vernieuwing enkelvoudig Gemeenschapsmodel (Europa) 1.195,-
 • Vernieuwing meervoudig Gemeenschapsmodel (Europa), 1e model 1.195,-
 • Vernieuwing 2e en volgende Gemeenschapsmodel (Europa) 595,-

 

Wijzigen

 • Aantekenen overgang, licentie, pandrecht of beslag 1e Benelux model 150,-
 • Opstellen overdrachtsakte of licentieovereenkomst (NL) vanaf 200,-
 • Wijziging gemachtigde 1e Benelux model 110,-
 • Wijziging gemachtigde 1e Gemeenschapsmodel (Europa) 95,-
 • Vanaf tweede Gemeenschapsmodel (Europa) 25,-

We informeren u graag over de kosten van andere wijzigingen.

 

I-depot

Ter zake eventueel auteursrechtelijk beschermde werken (ideeën), kunt u een i-depot aanvragen. Het verschaft u geen absoluut recht (tegen eenieder uit te oefenen recht), maar wel een bewijs van de datum waarop u de werken in handen had. Of er een absoluut recht op dit intellectueel eigendom bestaat, zal eerst blijken wanneer een rechter zich er in een ‘inbreukkwestie’ over uitspreekt.

Probleemloze aanvraag i-depot, voor 5 jaar 295,-

 

Kleine lettertjes

Overheidstaksen en wisselkoers
Overheidstaksen (fees merkenbureaus) zijn inbegrepen. Tussentijdse verhogingen van de lokale tarieven, officiële taksen of een gewijzigde wisselkoers worden integraal doorbelast. Voor eventuele extra afbeeldingen worden extra kosten in rekening gebracht.

Meerwerk
Mochten zich problemen voordoen, zullen eerst na overleg met de klant extra werkzaamheden worden verricht. Deze werkzaamheden verrichten wij op basis van het uurtarief van de betreffende medewerker, zijnde vanaf EUR 125,- tot en met 250,- exclusief Btw. Wij rekenen géén kantoorkosten. De kosten van derden (vb. modellenbureau) worden in die gevallen wél doorbelast. Jaarlijks zal het overeengekomen tarief worden geïndexeerd met de gemiddelde loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid, ervaringsjaren of specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dat zal zo tijdig mogelijk worden aangekondigd.

Als het model niet wordt ingeschreven, zijn de kosten ook verschuldigd.