Waar & Wet: De boodschappen van de toezichthouder

Voor het Nederlandse tijdschrift voor levensmiddelen- en productenrecht: Waar & Wet schrijf ik regelmatig artikelen. Het artikel dat in de laatste editie van het blad is verschenen is een beschouwing van aangekondigde veranderingen in het toezicht van de NVWA op de levensmiddelensector. Onze toezichthouder geeft zo nu en dan een kijkje in de keuken. Het is altijd goed om dit te volgen om te weten wat de trends zijn in het toezicht in de komende periode. Wat kunnen we verwachten?

Drie hoofdthema’s:

  • traceerbaarheid van levensmiddelen is key; advies – maak daar schriftelijke afspraken over
  • de strijd tegen fraude wordt geïntensiveerd
  • inspectiegegevens worden binnenkort vaker openbaar gemaakt.

U kunt het artikel hier lezen: Boodschappen van de toezichthouder