NVWA: geen enkele LED-lamp voldoet aan alle wettelijke eisen

De NVWA heeft een onderzoek gepubliceerd naar aanleiding van een onderzoek naar LED-lampen. De conclusie van de NVWA naar aanleiding van het onderzoek is dat geen enkele LED-lamp voldoet aan de wettelijke eisen; beter gezegd, fabrikanten van LED-lampen lijken de product compliance niet in orde te hebben.

Product compliance LED-lampen

De soort overtredingen zijn divers:

  • de verbinding van fase- en nulgeleiders voldoet niet aan de normen
  • overschrijdingen van de limiet voor zware metalen
  • ontbreken van de CE-markering op de verpakking

Een aantal fabrikanten hebben de opdracht gekregen de LED-lampen terug te halen bij consumenten.

Alle bedrijven waar tekortkomingen zijn geconstateerd moeten de gebreken herstellen. Ook moeten de normen op het gebied van elektronische veiligheid strikter worden toegepast. In de loop van 2015 zullen nieuwe inspecties uitwijzen of de fabrikanten gehoor hebben gegeven aan de aanwijzingen en of alle LED-lampen aan de richtlijnen voldoen. Wanneer dat niet het geval is, zullen maatregelen worden genomen tegen de bedrijven die in overtreding zijn.

Lees het bericht van de NVWA hier.