Beginsel van geïntegreerde veiligheid in rechtspraak nader verklaard

NEN Machinebouw

NEN Machinebouw

De Machinerichtlijn en het Warenwetbesluit Machines gaan uit van het beginsel van geïntegreerde veiligheid in relatie tot CE-markering. Dit beginsel ‘geïntegreerde veiligheid‘ zal voor fabrikanten van machines niet onbekend zijn, veel discussie is wel over de vraag hoe ver het reikt.

Wat zijn risico’s waarmee een fabrikant in redelijkheid rekening dient te houden bij de integratie? Wat is voorzienbaar gebruik en redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik? Kan je een gebruiker van een machine wel tegen alle denkbare risico’s beschermen? Deze vragen komen in de praktijk veel voor.

Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie laat zien dat het beginsel van geïntegreerde veiligheid niet te licht moet worden ingeschat. In de kwestie die daar aan de orde was, leidde een verkeerde inschatting tot een verbod tot verhandeling van de betreffende machines voor de Deense fabrikant.

In NEN Machinebouw schreef ik een artikel over dit arrest.