Bedrijfsgeheimen: Please do not delay your NDA

NDAVrijwel iedere onderneming heeft een bedrijfsgeheim. Een geheim dat je niet met de buitenwereld wilt delen, omdat het bedrijfsgeheim jouw onderneming een grote voorsprong geeft; een goede concurrentiepositie. Sommige bedrijfsgeheimen kunnen we beschermen door te registreren als rechten van intellectuele eigendom. Ze zijn dan weliswaar niet geheim meer, maar je voorkomt dat de concurrentie er mee aan de haal gaat. Dit is bescherming in de vorm van een octrooi of een model.

Bedrijfsgeheim

Andere bedrijfsgeheimen kunnen we niet beschermen. We kunnen alleen proberen om ze zo goed mogelijk geheim te houden.Als de concurrent ze ontdekt, dan sta je op dit moment redelijk kansloos. Uitzonderingen daargelaten. De Europese wetgever beoogt daar iets aan te doen en heeft enige tijd geleden een wetsvoorstel gelanceerd dat tot doel heeft waardevolle informatie die in bedrijven wordt ontwikkeld en een vertrouwelijk karakter heeft (bedrijfsgeheimen) te beschermen tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking. Dit voorstel is in de visie van de wetgever nodig om de samenwerking bij innovatie te kunnen verbeteren en zal moeten leiden tot een gunstig(er) innovatieklimaat. De richtlijn ligt nu voor bij het Europees Parlement en zal naar verwachting in de loop van volgend jaar in werking treden.

NDA

Vooruitlopend op de wetgeving kan een ondernemer al maatregelen treffen. Daarom ook de titel van deze bijdrage voor Rivierenland Business: please do not delay your NDA. Een NDA [Non Disclosure Agreement] is de Engelse term voor een geheimhoudingsovereenkomst. Een overeenkomst die moet waarborgen dat het geheim van je onderneming ook geheim blijft. Een van de eisen om te kwalificeren als een bedrijfsgeheim is dat het geheim
onderworpen is aan redelijke maatregelen om haar geheim te houden. Daar kunnen we nu alvast mee beginnen. Begin je aan de (door)ontwikkeling van een product of dienst, denk dan direct aan de maatregelen om het geheim te houden.

Please do not delay your NDA