Textielconvenant treedt in werking – duurzame kleding en textiel

Een mooi resultaat van lange gesprekken over ‘eerlijke kleding’: Het textielconvenant gesloten en gedragen door een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid. Door middel van dit convenant staat het gezamenlijk verduurzamen van de internationale kleding- en textielsector voor partijen centraal. Het proces van verduurzamen is gericht op bijvoorbeeld het verbeteren van werkomstandigheden en het tegengaan van milieuvervuiling. Beide onderdelen zijn deel van een due diligence toepassing of MVO risicoanalyse, waarbij mogelijke MVO risico’s worden vastgesteld om ze te voorkomen of verminderen.

Er zijn inmiddels voldoende partijen bij het convenant aangesloten om het convenant in werking te laten treden.

Met het convenant verbinden de aangesloten partijen zich om bij hun productiefaciliteiten/leveranciers een due diligence uit te voeren, welke inzicht geeft in de vraag of de faciliteit voldoet aan de doelstellingen uit het convenant, meer in het bijzonder de 9 specifieke thema’s  uit te voeren. Het resultaat van de due diligence wordt ingediend bij het secretariaat die een en ander ook beoordeelt. Vervolgens moet jaarlijks een plan van aanpak worden geformuleerd – hoe zorg je ervoor dat in het verleden behaalde resultaten op het gebied van duurzame kleding en textiel ook behouden blijven.

Het convenant duurzame kleding en textiel kent 9 specifieke thema’s:

1. Discriminatie en gender;
2. Kinderarbeid;
3. Gedwongen arbeid;
4. Vrijheid van vakvereniging;
5. Leefbaar loon;
6. Veiligheid en gezondheid werkplek;
7. Grondstoffen;
8. Watervervuiling en gebruik chemicaliën, water en energie;
9. Dierenwelzijn.

Deze specifieke thema’s zijn uitgediept in het convenant, de verdieping is lezenswaardig en ik denk ook een voorbeeld voor andere sectoren. Er zijn heldere definities van alle termen in het textielconvenant opgenomen.

Tot slot voorziet het convenant in een arbitragereglement. Het aansluiten bij het convenant is zeker niet vrijblijvend, maar wel een duidelijk signaal van de onderneming dat het haar rol in de internationale distributieketen serieus neemt.

Convenant duurzame kleding en textiel

Bericht van Modint

Volkskrant

RTL Nieuws