Brexit, vrij verkeer van goederen en CE-markering

De Britse bevolking heeft gekozen voor het verlaten van de Europese Unie: een Brexit. Dit betekent dat er een proces in gang is gezet, waardoor het Verenigd Koninkrijk na verloop van tijd geen onderdeel meer uitmaakt van Europa. De exacte gevolgen zijn op dit moment nog niet bekend. Zal er door de Britten aangestuurd worden op een samenwerking als met Noorwegen en Zwitserland of een samenwerking vergelijkbaar met de Verenigde Staten?

CE-markering – vrij verkeer van goederen

Veel industriële producten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt worden gebracht, moeten een CE-markering hebben. Dit teken wordt aangebracht door de fabrikant van het product en geeft aan dat het product voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Europese CE-markeringsrichtlijnen en -verordeningen.

De plicht om een CE-markering aan te brengen komt dus voort uit Europese voorschriften. De voorschriften beogen een uniform niveau van veiligheid te waarborgen, waardoor producten die in het ene lidstaat in de handel zijn gebracht zonder belemmeringen in het andere lidstaat op de markt kunnen worden gebracht. CE-markering is een belangrijke pijler als we het hebben over het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie. De vraag is hoe in het Verenigd Koninkrijk na het verlaten van de Europese Unie omgegaan zal worden met dit vrij verkeer van goederen en de CE-markering. Blijft het Verenigd Koninkrijk de CE-markeringssystematiek omarmen en gebruiken? Of zullen er aanvullende regels gelden voor de im- en export van goederen? Op dit moment is veel nog onduidelijk; Fifth Advocatuur blijft het nauwlettend volgen.

Fifth Advocatuur beschikt over een goed netwerk van advocaten in het Verenigd Koninkrijk die klaar staan om te adviseren op het gebied van (lokale) productregelgeving en CE-markering. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt Fifth Advocatuur actief door hen geïnformeerd over de veranderingen. Mocht u willen weten wat het voor uw eigen situatie betekent of voor een bepaald product/productgroep op de hoogte willen worden gehouden, neem dan contact op met Marieke Kleijn: Marieke.kleijn@fifthadvocatuur.nl