Slogan: 'All the Rembrandts' is misleidend

Slogan: ‘All the Rembrandts’ is misleidend

In het Rijksmuseum was van 15 februari tot met 10 juni 2019 een expositie van schilderijen van Rembrandt onder de naam ‘All the Rembrandts‘, in het Nederlands  ‘Alle Rembrandts‘. Op de website van het museum is te lezen:

De tentoonstelling Alle Rembrandts introduceert Rembrandts leven en werk aan de hand van thema’s. In het eerste deel zien we zijn mijlpalen als beginnend kunstenaar. We kijken over zijn schouder mee in de spiegel. Wie goed kijkt naar zijn vele zelfportretten, ziet zijn groei, zijn ongeëvenaard talent. In een ander deel maken we kennis met zijn omgeving. In zijn jonge jaren oefent Rembrandt met het portretteren van zijn moeder, zijn familie en kennissen, later met zijn vrouw Saskia. Zelfs het ziekbed van zijn vrouw Saskia legt hij op indringende wijze vast. Ook de wereld om hem heen fascineert. Van bedelaars en straatmuzikanten tot landlopers en acteurs, hij maakt talloze portretten van de mensen die hij tegenkomt.

De titel van deze tentoonstelling vormt aanleiding voor een klacht bij de Reclame Code Commissie (RCC). De klager is van mening dat hij – op basis van de titel – mag verwachten dat hij in het Rijksmuseum nu alle schilderijen van Rembrandt zou kunnen zien en dat is niet zo – het is slechts een selectie.

De RCC is het met klager eens en oordeelt dat de titel van de tentoonstelling – weergegeven op een banner bij de gevel van het museum – misleidend is.

De RCC overweegt dat in de uiting geen sprake is van herkenbare overdrijving. De consument zal op grond van de absolute strekking van de uiting (‘ALL THE REMBRANDTS’) ervan kunnen uitgaan dat hij tijdens de tentoonstelling alle werken van Rembrandt kan zien.

Indien de gemiddelde consument begrijpt dat het praktisch gezien onmogelijk is om alle werken van Rembrandt op één locatie tentoon te stellen, dan maakt de uiting niet duidelijk wat van de tentoonstelling kan worden verwacht. Dat het slechts om alle werken uit de eigen collectie van het Rijksmuseum gaat, wordt niet duidelijk. De aanduiding ‘ALL THE REMBRANDTS’ veronderstelt meer dan dat. In andere uitingen vermeldt het Rijksmuseum overigens wel dat het om de eigen collectie gaat, hieruit wordt de implicatie afgeleid dat ook volgens het Rijksmuseum deze informatie nodig is voor een goed besluit over het kopen van een ticket.

Op de banner was ruimte geweest om duidelijk te maken dat het alleen om alle werken uit de eigen collectie gaat. In feite gaat het om ipv ‘ALL THE REMBRANDTS’ om ‘ALL OUR REMBRANDTS’, zo oordeelt de commissie.

 

Het blijft van belang reclame uitingen goed te formuleren en niet te snel te denken dat een consument wel weet dat er sprake is van een overdrijving. Enige overdrijving in marketing is gangbaar. Dat weet iedereen ook wel en is ook wel toegestaan. Overdrijf je te veel, dan kan het misleidend worden. Zeker als een eenvoudig – meer passend alternatief – voor handen is.

Hebt u een vraag over een marketing campagne? We kijken graag even mee. Neem contact op met Marieke Coumans – de advocaat op het gebied van Intellectuele Eigendom en Productregelgeving bij Fifth Advocatuur.