5 zaken waar wij ons in juni zoal mee bezighielden

5 zaken waar wij ons in juni zoal mee bezighielden

De maand juni loopt bijna op het eind. Tijd voor een korte terugblik. Klanten vragen ons vaak: waar houden jullie je nou precies mee bezig? Welke smeuïge zaken hebben jullie?

Als advocaat hebben we een beroepsgeheim. We kunnen daardoor maar heel beperkt informatie prijsgeven. Om toch een klein kijkje te geven in de keuken van Fifth Advocatuur hieronder een selectie uit het menu: 5 zaken waar wij ons in juni zoal mee bezig hebben gehouden.

  1. Oneerlijke concurrentie op het gebied van biociden, doordat een concurrent de nieuwe biocideverordening niet naleeft en daardoor voordeel haalt;
  2. Op orde brengen van interne procedures bij een bouwgerelateerde onderneming o.a. met betrekking tot arbeidsovereenkomsten en personeelshandboeken;
  3. Voeren van een procedure voor de rechtbank met betrekking tot verzekeringsvoorwaarden in de transportbranche;
  4. Formuleren van handhavingsverzoeken over onjuiste prestatieverklaringen voor bouwproducten op verzoek van een producent;
  5. Verweer in een auteursrechtelijke zaak waarin techniek en vormgeving een belangrijke rol spelen en waarin de vraag centraal staat in hoeverre er sprake is van een beschermd werk en vormgevingsvrijheid.

Een divers palet aan zaken met een gemeenschappelijke deler: de begeleiding van ondernemers bij de dagelijkse gang van zaken in de onderneming.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding een van de onderstaande bijdragen of met betrekking tot een andere juridische kwesties willen sparren, neem dan gerust contact met ons op.