Mode en IE-rechten: Over Rebel en Draak

Mode en merkrecht

Een van de branches waar vaak gesproken (en gediscussieerd) wordt over Intellectuele Eigendomsrechten is de mode-branche. Er zijn behoorlijk wat voorbeelden van uitspraken van rechters over de vraag of kledingstukken te veel op elkaar lijken, of de concurrent voor het aanbieden van zijn kleding een aanduiding mag gebruik die soms verdacht veel lijkt op die van een ander – alles komt neer op de vraag: ‘wordt ik hier nagebootst’. Er zijn in de categorie ‘IE-rechten in de mode’ uitspraken gedaan over schoenen, over jassen, over de jurkjes van Bavaria, de strepen van Adidas, de blouses van Karen Millen en nu ook over de truien van Colourful Rebel een modelabel dat in 2014 gestart is. In oktober 2015 voegde Colourful Rebel de truien met ‘Rebel’ en ‘Draak’ voor het eerst op de markt. Vlak daarna – in maart 2016 – kwam Hip&Go ook met een ‘Rebel’ en ‘Draak’ trui.

Colourful Rebel vraagt de rechtbank Den Haag om aan Hip&Go ten aanzien van de truien een verbod op te leggen.

Verbod voor de DRAAK-truien

Voor de DRAAK-truien slaagt Colourful Rebel daar in. Het verbod wordt opgelegd. Dit komt doordat Colourful Rebel voor ‘DRAAK’ en merkinschrijving heeft gedaan, een woordmerk. Op basis van dat woordmerk kan Colourful Rebel een ieder verbieden om gebruik te maken van hetzelfde teken als voldaan is aan een van de in de wet genoemde voorwaarden of omstandigheden. In dit geval, nu het merk gebruikt wordt voor een product waarvoor het merk is ingeschreven, is aan die voorwaarden snel voldaan. De rechtbank heeft niet veel moeite met oplegging van het verbod.

Een goed voorbeeld dat het loont om tijdig een merk te registeren!

Geen verbod voor de REBEL-truien

Colourful Rebel heeft geen merk voor het teken ‘REBEL’. De rechtbank kan daarom niet dezelfde redenering maken als voor de DRAAK-truien. Bij de REBEL-truien gaat het eerst om de vraag of deze beschermd zijn door een recht van intellectuele eigendom, i.c. het auteursrecht of het (Gemeenschaps) modellenrecht en als dat het geval is of deze – kort gezegd – te veel op elkaar lijken.

De drempel voor bescherming door het auteursrecht of (Gemeenschaps) modellenrecht wordt niet gehaald, zo oordeelt de rechtbank:

Een enkel bestaand woord in een vaker voorkomend lettertype kan, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet worden geacht een eigen karakter te hebben. Een (verder gebruikelijke) trui voorzien van de betreffende opdruk wekt naar voorlopig oordeel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het vormgevingserfgoed dat bestaat uit truien met uit letters/woorden bestaande opdrukken.’

Deze overweging zie je in meer vonnissen in de categorie ‘IE-rechten in de mode’ terugkomen. De soms minimalistische stijl van ontwerpen heeft een aantrekkingskracht op het publiek, maar maakt de mogelijkheden om het kledingstuk goed te beschermen tegen namaak minder eenvoudig.