I-grond: Ontslag makkelijker voor de werkgever?

I-grond: Ontslag makkelijker voor de werkgever?

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De wetgever beoogt met deze wet het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen een vast dienstverband aan te bieden. Eén van de maatregelen die onderdeel uitmaakt van de WAB, is de zogenaamde I-grond (cumulatiegrond).

Ontslagstelsel vóór 1 januari 2020

Voor de komst van de WAB bestonden enkel de ontslaggronden a tot en met h (onder andere disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en ernstig verwijtbaar handelen). Voor een werkgever was het hierbij enkel mogelijk om eenzijdig tot ontslag over te gaan als sprake was van een voldragen ontslaggrond. Een combinatie van ontslaggronden was niet toegestaan. Omdat het voor een werkgever best lastig was om een ontslaggrond voldragen te krijgen (bijvoorbeeld als bij de ontslaggrond van disfunctioneren geen verbetertraject is gestart), zag men in de rechtspraktijk dat veel ontbindingen werden afgewezen bij de kantonrechter.

De cumulatie: de i-grond

De WAB heeft een nieuwe ontslaggrond in het leven geroepen, de cumulatiegrond: ‘i-grond’. Deze cumulatiegrond maakt het voor de werkgever mogelijk om bij verschillende niet voldragen ontslaggronden toch tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Voor een geslaagd beroep op de i-grond moet de werkgever aantonen dat het in alle redelijkheid niet langer van hem of haar gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Kortom, er moet sprake zijn van een onhoudbare situatie.

Voorbeeld:

Een werknemer functioneert onvoldoende en er wordt een verbetertraject gestart maar deze is nog niet afgerond. Tegelijkertijd raakt de arbeidsrelatie behoorlijk verstoord omdat de werknemer niet inziet dat hij onvoldoende functioneert en zich steeds heftig verzet. De werkgever kan in een dergelijke situatie stellen dat, hoewel er geen sprake is van een afzonderlijk voldragen ontslaggrond, toch een situatie is ontstaan waarbij het in redelijkheid niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten

De cumulatiegrond kan weer niet worden gebruikt bij de a-grond (bedrijfseconomische redenen) of de b-grond (langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt).

Cumulatievergoeding

Mocht de kantonrechter overgaan tot ontbinding op grond van de i-grond, dan kan er maximaal een vergoeding van 150% van de transitievergoeding aan de werknemer worden toegekend.  De hoogte van de uiteindelijke cumulatievergoeding zal afhangen van de mate waarin de gestelde ontslaggronden voldragen zijn.

Ontslag makkelijker voor werkgever?

De wetgever heeft met de WAB beoogd bij onhoudbare situaties het voor werkgevers makkelijker te maken om tot ontslag over te gaan. Onduidelijk is echter nu nog hoe streng kantonrechters de cumulatiegrond zullen toetsen en hoe de hoogte van de cumulatievergoeding wordt bepaald. Het is nu afwachten op de eerste i-grond uitspraken. Hieruit zal moeten blijken welke criteria kantonrechters hanteren bij de vraag wanneer een arbeidsverhouding onhoudbaar is geworden.

 

Vragen op het gebied van arbeidsrecht? Onze collega’s helpen u graag op weg. Neem contact op met Babette Melsen of Eva van den Berg: 085 – 06 405 75 of info@fifthadvocatuur.nl