Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

Nog ongeveer 2 maanden te gaan en dan zitten we alweer in het jaar 2020. Een jaar waarin weer veel wetswijzigingen gaan plaatsvinden. Zo ook op het gebied van arbeidsrecht; onder andere gaat de Wet arbeidsmarkt in balans in werking treden. Kort gezegd heeft dit invloed op de volgende gebieden:

 1. Oproepovereenkomsten
 2. Ketenbepaling (hoe vaak mag je een arbeidsovereenkomst verlengen)
 3. Ontslagstelsel
 4. Transitievergoeding
 5. Payrollovereenkomsten
 6. WW-premiedifferentiatie (verschillen in premie bij een vast contract en een tijdelijk contract)

Wat kunt u het beste nog vóór 1 januari 2020 in overweging nemen of doen:

1.Ga na hoeveel vaste contracten, tijdelijke contracten en oproepcontracten u heeft lopen.

 • Zijn dat overwegend veel tijdelijke contracten en oproepovereenkomsten? Ga dan na wat u extra aan WW-premie gaat betalen, wellicht wilt u nu al contracten overzetten naar vast.
 • Wenst u de tijdelijke contracten te behouden? Bereken dan wat een logische verlenging kan zijn in verband met de uitbreiding van 2 naar 3 jaar voordat een vast contract ontstaat.
 •  Werkt u veel met seizoenarbeiders? Check de arbeidsovereenkomst; verlenging is waarschijnlijk eerder mogelijk dan u denkt.
 • Pas de oproepovereenkomsten aan of laat deze aanpassen door een jurist. Veel regels over het oproepen gaan veranderen.

2. Inventariseer welke werknemers langer dan 12 maanden werkzaam zijn op basis van een oproepovereenkomst.

 • Bereken de gemiddelde arbeidsomvang en biedt daarvoor een nieuwe arbeidsovereenkomst aan of leg vast dat de werknemer de oproepovereenkomst wenst te behouden.
 • Agendeer wanneer u deze nieuwe arbeidsovereenkomst moet aanbieden.

3. Inventariseer hoeveel werknemers tot 31 december 2019 korter dan 2 jaar in dienst zijn en waar u afscheid van wilt nemen.

 • Probeer uiterlijk 31 december 2019 het ontslag rond te hebben c.q. de einddatum op 31 december 2019 te bepalen (anders betaalt u transitievergoeding per 2020).

4. Inventariseer hoeveel werknemers langer dan 2 jaar in dienst zijn waarvan u afscheid wilt nemen.

 • Til het einde dan over 1 januari 2020. Dan betaalt u waarschijnlijk minder transitievergoeding.
 • Twijfelt u over de haalbaarheid van het ontbindingsverzoek? Til het indienen van het verzoek dan over 1 januari 2020; dan komt er een nieuwe ontslaggrond bij.

5.Overweegt u ontslag in verband met de slechte financiële situatie van uw bedrijf én heeft u minder dan 25 werknemers in dienst?

 • Regel voor 1 januari 2020 het ontslag. De overbruggingsregeling voor een lagere transitievergoeding komt namelijk te vervallen.

6. Inventariseer welke werknemers ‘in dienst’ zijn via Payrollconstructie.

 • Ga na of deze constructie nog wenselijk is: de flexibiliteit wordt minder en de loonkosten worden hoger.
 • Wenst u nog wel voorzetting van deze constructie: pas dan deze arbeidsovereenkomsten aan of laat deze aanpassen door een jurist; veel regelingen die gebaseerd zijn op de uitzendbranche gelden niet meer.
 • Biedt deze werknemers dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan als de andere werknemers (bijvoorbeeld pensioen, deze geldt overigens pas vanaf 2021).

Wenst u meer uitleg over de wijzigingen? Meldt u dan aan voor de gratis kennisbijeenkomst op 12 november aanstaande. Dat kunt u doen door hier te klikken. Kunt u dan niet? Neem dan contact op via babette.melsen@fifthadvocatuur.nl voor meer informatie.