Werkgevers vergeet de compensatie voor de transitievergoeding niet!

Werkgevers vergeet de compensatie voor de transitievergoeding niet!

Nederland (en eigenlijk de hele wereld) is op dit moment in de ban van het Coronavirus en in dat kader proberen ondernemers het hoofd boven water houden. De regering heeft ter ondersteuning een aantal financiële maatregelen genomen, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo), De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren COVID-19 (Togs), etcetera. Om geen geld te laten liggen, willen wij in al deze hectiek, de ondernemers nog even wijzen op de compensatie voor de betaalde transitievergoeding die ook nog aangevraagd kan worden per 1 april 2020.

Hoe zat het ook alweer?

Compensatie voorwaarden

 Werkgevers kunnen de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer beëindigen na 2 jaar arbeidsongeschiktheid (onder voorwaarden). Sinds 1 juli 2015 heeft deze werknemer dan recht op een transitievergoeding. Heeft u als werkgever:

  • deze transitievergoeding betaald aan de werknemer,
  • is het dienstverband (gedeeltelijk) geëindigd én
  • was de werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog ziek,

dan kan die voor (gedeeltelijke) compensatie in aanmerking komen.

Deze regeling geldt dus met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

De aanvraag voor de vergoeding dient u in bij het UWV. Maar let op! Heeft u als werkgever deze transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020, dan heeft u maar een half jaar om deze compensatie aan te vragen (gerekend vanaf 1 april 2020). Wilt u in aanmerking komen voor de compensatie vraag deze dan aan vóór 1 oktober 2020.

Heeft u de compensatie pas op of na 1 april 2020 volledig betaald, dan geldt de 6 maanden termijn vanaf het moment van betaling.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Voor de beoordeling van de aanvraag heeft het UWV bewijsstukken nodig. Bij de aanvraag wordt daarom gevraagd om de volgende documenten:

  1. de arbeidsovereenkomst
  2. bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld de vaststellingsovereenkomst)
  3. de berekening die is gehanteerd voor de hoogte van de transitievergoedingen
  4. loonstroken
  5. bewijs dat de volledige transitievergoeding is betaald + de datum van betaling.

Compensatieaanvraag en coronacrisis

 Het UWV heeft op haar site laten weten dat de coronacrisis geen invloed heeft op de aanvraagtermijn. Die wijzigt dus niet. Ook hanteert het UWV geen voorrangsbeleid voor werkgevers die in financiële problemen zitten door deze coronacrisis (daar gelden immers andere regelingen voor).