Snel optreden bij IE-inbreuk: Ex parte verbod

In het intellectueel eigendomsrecht bestaat een juridisch middel om inbreuken op rechten snel te stoppen. Dit middel heet een ‘ex parte’ verbod.

Bij de ex parte procedure doet een advocaat het verzoek aan de rechter om een verbod op te leggen aan de inbreukmaker. Dit is meestal een verbod om de producten nog langer te verkopen en aan te bieden. De inbreukmaker wordt niet gehoord in de procedure en wordt vaak ‘ineens’ geconfronteerd met een verbod.

Een ingrijpende maatregel dus, die effectief kan zijn, maar ook niet zonder risico’s is. Als onterecht aan een partij een verbod wordt opgelegd, dan kan dit voor behoorlijk wat schade zorgen.

Dat een ex parte effectief kan zijn, blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Op marktplaats werd een partij illegaal gekopieerde Dvd’s aangeboden. Stichting BREIN, de organisatie die in Nederland optreedt tegen het ongeautoriseerd aanbieden van entertainment content, vroeg aan de rechtbank de verkoper te bevelen het inbreukmakend handelen te staken, waaronder:

ieder ongeautoriseerd verveelvoudigen en openbaarmaken van werken waarvan de auteursrechten berusten bij de bij BREIN aangesloten partijen en hun leden’.

Op een overtreding is een dwangsom gesteld. Dit betekent dat als de verkoper het bevel overtreedt deze aan de eisende partij een geldsom moet voldoen. Deze geldsom kan in deze kwestie oplopen tot 50.000 euro.

Het verbod is hier te vinden.