Nieuwe standaard voor koordjes aan kinderkleding

Kleding en speelgoed zijn twee productgroepen die wat betreft veiligheid altijd in de belangstelling staan. Dit heeft tot gevolg dat voor deze productgroepen relatief veel terugroepacties plaatsvinden of dat veel van deze producten worden tegengehouden bij de douane.

De twee groepen zijn elk goed voor 25% van de meldingen over onveilige producten die in 2013 bij Rapex, een organisatie van de Europese Unie binnenkwamen: zie hier het jaarverslag van Rapex voor 2013.

Voor speelgoed hebben we een ‘hard’ wettelijk kader; de eisen aan speelgoed liggen vast in de Speelgoedrichtlijn, voor invulling van de eisen kan gebruik worden gemaakt van de normen.

Bij kleding hebben we – op een uitzondering na – een minder vastomlijnd kader. Voor de beoordeling of kleding veilig is, wordt vaak gekeken naar de normen die voor kleding zijn opgesteld, en daarin is nieuws te vermelden. NEN, de Nederlandse normalisatie instelling, kopt in haar nieuwsbrief:

Importeurs opgelet: norm koordjes kinderkleding is aangepast

10-02-2015 Zoals voor zo veel zaken, gelden ook voor kinderkleding verschillende Europese veiligheidseisen. Het zijn met name koordjes die een risico vormen op een ongeval. Als fabrikant of leverancier/importeur van kleding wilt u dit natuurlijk niet. De norm EN 14682 geeft duidelijke aanwijzingen. Er is nu een herziene versie van, die nog concreter ingaat op de verschillende veiligheidsaspecten van kinderkleding.

Nienke Steen zit in de normcommissie die NEN-EN 14682 heeft herzien. Dankbaar werk, zo geeft ze aan. “Ik werk als consultant kwaliteitsbeheersing en duurzaamheid bij de brancheorganisatie voor mode, kleding en textiel. Vanuit die hoedanigheid ben ik 5,5 jaar geleden in de normcommissie gaan zitten. Want onze leden, waaronder bedrijven die kinderkleding maken, zijn natuurlijk geïnteresseerd in de regels die daarbij komen kijken. Dus om zo dicht mogelijk bij het vuur te zitten en onze leden snel te kunnen informeren over wijzigingen, is de normcommissie een goede plek om te zijn.”

Belang

Ze geeft kort aan waarover de norm precies gaat. “EN14682 beschrijft de eisen die gelden voor koordjes in kinderkleding. En dan specifiek per lichaamsdeel. Dus hoofd/nek, achterzijde, middel en benen. Bij het hoofd en nek gebeuren de ernstigste ongevallen, dus daarom zijn de restricties in dat gebied het strengst.”

Want er gebeurden in het verleden ongevallen, zoals koordjes die ergens achter bleven haken, of tussen deuren van een bus kwamen te zitten. Er zijn zelfs gevallen bekend dat kinderen zijn overleden, bijvoorbeeld door wurging omdat ze uit een raam klommen en het koordje van hun trui bleef haken. “Dat willen we natuurlijk ten alle tijden voorkomen, vandaar dat de norm nu nog eens tegen het licht is gehouden om te kijken wat we konden verbeteren. Onze leden, en dan met name importeurs, profiteren daarvan, omdat zij wettelijk verantwoordelijk zijn voor de producten.”

Concreter

EN14682 is dus herzien gepubliceerd, maar nog niet geharmoniseerd. Dat gebeurt waarschijnlijk later dit jaar. “Als Nederland hebben we ons sterk gemaakt voor twee punten. Allereerst mogen koordjes rond het middel nu maximaal 20 centimeter lang zijn. Dat was eerst 14, maar het blijkt dat die lengte bijzonder lastig te verknopen is. Vandaar dat deze eis iets is versoepeld.”

Een andere herziening is in het hoofd/nekgebied. “Er was in de eerdere versie sprake van dat een ‘embellishment’, een versiering, was toegestaan. Maar wat dat precies inhield was niet duidelijk. Nu is besloten dat een decoratief koord van maximaal 7,5 centimeter is toegestaan. Met de herziening is dit dus veel concreter gemaakt. In het geval van een rechtszaak is er dus geen discussie meer mogelijk over wat een versiering precies inhoudt.”

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Hieke Reijhhoudt via consumentenzaken@nen.nl.

bron: www.nen.nl