NCC (Netherlands Commercial Court)

NCC (Netherlands Commercial Court)

Wie vanaf 1 januari 2019 ‘NCC’ invoert in Google krijgt niet alleen de Nederlandse Caravan Club als resultaat maar ook het Netherlands Commercial Court. Het NCC (het Netherlands Commercial Court in dit geval) bouwt voort op de reputatie van de Nederlandse civiele procedure dat kwalitatief bekend staat als nummer 1 van de wereld en in de top 5 van de Europese Unie qua snelle afhandeling. Daarnaast profiteert het NCC van de positionering van Nederland en Amsterdam in het bijzonder als premium handelslocatie en toegangspoort tot de rest van Europa.

Refererend aan het feit dat zowel in zittingen als in uitspraken de voertaal Engels is profileert het NCC zich als:

Pioneering English-language dispute resolution in a civil law jurisdiction.’

Wel kan er indien beide partijen dat nadrukkelijk hebben geaccepteerd ook in het Nederlands geprocedeerd worden. Het NCC accepteert volgens de eigen Rules of Procedure het aanvoeren van Nederlandse jurisprudentie en wetenschappelijke artikelen. Overige documentatie in het Engels, Nederlands, Duits en Frans hoeven daarnaast ook niet vertaald te worden aangeleverd.

Het NCC stuurt daarmee een uitnodiging aan een ieder met een internationaal civiel of handelsdispuut dat volgens het Internationaal handelsrecht of volgens het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering voor de Amsterdamse rechtbank of het Amsterdams gerechtshof gebracht zou kunnen worden.

In de praktijk komt het er daarom op neer dat partijen elk handels of civiel dispuut met een internationaal aspect neer kunnen leggen bij het NCC zolang partijen daarmee akkoord gaan en geen ander hof al jurisdictie heeft.

Voor het NCC kan in eerste en tweede aanleg geprocedeerd worden. Dat wil zeggen, de eerste inleidende rechtszaak en het hoger beroep kan behandeld worden door het NCC. Het NCC en het NCCA (de A staat voor appeal) maken onderdeel uit van respectievelijk de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam. Partijen zijn daarnaast in de mogelijkheid om in gevallen waar de Nederlandse wet dat toelaat een kort geding of zogenaamde summary proceedings te starten voor het NCC.

Het proces voor het NCC wordt formeel beheerst door het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering maar ook door de eigen Rules of Procedure die zijn opgesteld in lijn met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en met de best practices zoals onder andere opgesteld door de International Bar Association.

Materieel rechtelijk wordt het proces beheerst door het Internationaal Privaatrecht zoals weergegeven is in boek 10 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat partijen zelf invloed hebben op het geldend materieel recht door daar onderling afspraken over te maken.

Al met al bieden zowel de formele als de materiële regels, aldus de website van het NCC, door focus op wereldwijde ‘best practices’ de flexibiliteit die partijen zoeken voor het toepassen van het recht waarvan zij wensen dat het hun relatie beheerst.

Voor de toepassing van al die regels maakt het NCC gebruik van een ruime selectie aan rechters en raadsheren afkomstig van verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Al deze rechters hebben ruime expertise en ervaring in het behandelen van complexe internationale handelszaken. Alle zaken zullen behandeld worden door drie rechters die bovendien in noodgevallen 24/7 en waar dan ook de zaak mogen horen en daarover mogen beslissen.

Voor het voeren van een geschil voor het NCC moeten partijen wel een in Nederland in geschreven advocaat meenemen. Net als in het Nederlands recht zijn er wel uitzonderingen op deze regel maar het is maar de vraag hoe vaak van een dergelijke uitzondering sprake is als het gaat om internationale handelsgeschillen.

De kosten voor proceduren voor het NCC zijn vastgesteld door middel van de zogenaamde flat court fees. Dat betekent dat de kosten ongeachte de duur of complexiteit van de zaak vast staan. Voor een zaak voor het NCC moet €15.000 per partij betaald worden terwijl voor het hoger beroep voor het NCCA een tarief van € 20.000 per partij is vastgesteld. Voor een kort geding geldt een gehalveerd tarief.

In hoofdlijnen biedt het NCC dus de volgende voordelen:

  • NCC is situated in the Dutch courts, which are ranked number 1 worldwide: www.worldjusticeproject.org. You are leaving Rechtspraak.nl (civil justice)
  • Speedy proceedings: the Dutch courts are the 5th fastest in the European Union with an average of 130 days from a notice to appear to a final judgment
  • The language of the entire proceedings is English (including judgment)
  • NCC judges are impartial, independent and experienced in complex international business matters
  • Cases are heard and disposed of by a three-judge panel
  • Active case management in consultation with the parties: typically a conference will be scheduled to discuss issues, motions, fact-finding and a timetable
  • Clear rules of procedure: the NCC Rules provide parties with reliable, transparent guidance on procedural matters
  • Focus on global best practices: the NCC Rules provide flexibility
  • 24/7 availability: in exceptionally urgent cases, the court is authorised to hear and decide cases anytime, anywhere
  • Low costs: a flat court fee of € 15,000 (NCC District Court) or € 20,000 (NCC Court of Appeal)

Voor meer informatie kan gekeken worden op www.ncc.gov.nl.

De advocaten van Fifth Advocatuur kunnen u begeleiden bij een procedure bij de NCC.

Neem voor meer informatie contact op met Marieke: marieke.coumans@fifthadvocatuur.nl of Mirthe: mirthe.nieuwstraten@fifthadvocatuur.nl.