Lef! of Leff! hebben - handelsnaamrecht

Lef! of Leff! hebben – handelsnaamrecht

Twee winkels in Brabant: De een in kinderkleding en de ander in kinderschoenen. De een in Bergeijk en de ander in Veldhoven – 14 km van elkaar verwijderd. De kinderkledingzaak Leff! bestond het eerst, namelijk sinds augustus 2005 en die vond het niet prettig dat er 14 km verderop begin 2018 een kinderschoenenzaak opende onder de naam LEF!

Handelsnamen

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gevoerd. Iedereen is in principe vrij om een naam van een onderneming te kiezen, op een paar uitzonderingen na – waaronder de uitzondering dat deze niet te veel mag lijken op de handelsnaam die al door een andere onderneming gebruikt wordt.

De vraag die bij de rechtbank Oost-Brabant voorlag is of de namen van de winkels zo zeer op elkaar leken dat er gevaar zou zijn voor verwarring. Anders gezegd, een consument die op zoek is naar de kinderkledingzaak, kan die onbedoeld bij de kinderschoenenzaak uitkomen of zouden klanten kunnen denken dat ze samenwerken? In zo’n afweging worden verschillende zaken betrokken, zoals het aanbod van de winkels (kleding en schoenen), de afstand (14 km), de naam, et cetera.

Vergelijking handelsnamen

Lijkt het te veel op elkaar: ja zegt de Rechtbank:

4.5. Zowel in de handelsnaam handels Leff! Kinderkleding als in de handelsnaam LEF! Kinderschoenen is het element “lef” met een uitroepteken het meest kenmerkende bestanddeeel en suggereert eenzelfde pittigheid. Het uitroepteken versterkt de visuele overeenstemming nadrukkelijk. De woorden “kinderkleding”en “kinderschoenen” zijn weliswaar beschrijvend, maar vertonen vanwege het eerste deel “kinder” belangrijke gelijkenis. Illustratief is dat ook partijen zelf zich in hun pleidooien een enkele maal hebben vergist in de namen en de voorzieningenrechter heeft bij het vervaardigen van dit vonnis steeds het onderscheid bewust in de gaten moeten houden en zich steeds weer moeten afvragen: wie van de twee was nou weer Leff! en wie LEF!? en wie van de twee partijen deed er nu in kleding en wie in schoenen? Indien zij worden uitgesproken zijn de beide handelsnamen voor meer dan de helft – namelijk drie van de vijf lettergrepen “lef kinder…” – in het geheel niet van elkaar te onderscheiden. Beide handelsnamen stemmen in aanzienlijke mate overeen.

4.7. Er is sprake van een duidelijk vergelijkbare aard van ondernemingen. Beide partijen richten zich op de verkoop van zaken bestemd tot het aankleden (met kleding danwel schoenen) van jonge kinderen. Zij richten zich met hun assortiment allebei op dezelfde leeftijdsgroep. De producten die beide partijen verkopen horen bovendien in het hogere segment. Zij mikken allebei op klanten die meer dan gemiddelde bedragen over hebben om hun kinderen mooi, stoer en origineel aan te kleden. (…) Beide partijen werken – mede – vanuit een winkel. Hun vestigingen zijn op slechts 14 kilometer van elkaar gelegen. Bovendien heeft x gesteld en aannemelijk gemaakt dat in haar winkel naast kinderkleding ook (zij het op beperkte schaal) kinderschoenen worden verkocht. Aannemelijk is dan dat het publiek zal denken dat de winkels aan elkaar gelieerd zijn. De aanduidingingen “kinderschoenen” in plaats van “kinderkleding” nemen het gevaar op verwarring onvoldoende weg. Het is niet uit te sluiten dat doordat de handelsnaam van Leff! Kinderkleding is ingeburgerd – tenslotte bestaat de winkel van LEFF! al sinds 2005 – er zich ook daadwerkelijk verwarring bij klanten heeft voorgedaan. (…)

Opvallend in deze uitspraak is dat het feit dat (ook) de advocaten de winkels af en toe door elkaar haalden en dat de rechter bij het schrijven van het vonnis moeite had om geen fouten te maken tussen de kinderkledingwinkel en de schoenenwinkel, werd meegewogen.

Overwegende overeenstemming dus en dat mag niet. LEF! zal haar naam moeten wijzigen binnen 14 dagen na het vonnis.

 

Hebt u iets vergelijkbaars bij de hand of overweegt u een onderneming te starten met een naam waarvan u niet 100% zeker bent, of deze conflicteert met de naam van een andere onderneming?

Neem dan contact op met Marieke Coumans: marieke.coumans@fifthadvocatuur.nl of 085 – 06 405 75.