Hof van Justitie oordeelt : Geen actieve handeling? Geen toestemming voor cookies!

Hof van Justitie oordeelt : Geen actieve handeling? Geen toestemming voor cookies!

We komen ze allemaal geregeld tegen: cookiewalls. Via deze cookiewalls wordt aan de bezoeker van een website informatie gegeven over het gebruik van bepaalde cookies en – waar nodig – toestemming gevraagd voor het plaatsen van bepaalde typen cookies. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over het antwoord op de vraag waar een cookiewall nu precies aan moet voldoen en is het plaatsen van een cookiewall verplicht op basis van de geldende privacywetgeving?

Het Hof van Justitie zorgde in haar arrest van 1 oktober 2019 voor ‘wat licht in de duisternis’.

Akkoord met vooraf aangevinkte soorten cookies niet voldoende.

Het ging in deze kwestie over een Duitse online loterij. Om deel te kunnen nemen moesten deelnemers instemmen met de ontvangst van aanbiedingen van partners en daarnaast konden deelnemers al dan niet toestemming geven voor het plaatsen van tracking cookies.

Tracking cookies zijn cookies die het internetgedrag van de gebruikers volgen. Het vakje dat moest worden aangevinkt voor het geven van de toestemming voor het plaatsen van tracking cookies was standaard aangevinkt. De vraag die onderdeel uitmaakte van een Duitse procedure was of dit laatste is toegestaan.

Kort gezegd is het antwoord van het Hof van Justitie : Nee, dit mag niet. Door het vooraf aanvinken van het vakje wordt geen expliciete toestemming gegeven voor het gebruik van cookies, maar – zo oordeelt het Hof van Justitie – impliciete toestemming. En impliciete toestemming is niet genoeg om aan het toestemmingsvereiste te voldoen.

Conclusie: het lijkt erop dat je om ‘safe’ te zitten hele duidelijke informatie moet geven over de soorten cookies die je gebruikt en specifieke toestemming moet krijgen om een bepaalde soort cookie te mogen plaatsen. Deze toestemming kan worden gegeven door een actieve handeling van de gebruiker, zoals het aanvinken van een vakje dat specifiek betrekking heeft op een bepaald type cookies.

Wil jij weten of de manier waarop jij cookies plaatst  / toestemming vraagt voor bepaalde cookies juridisch houdbaar is? Neem gerust contact op met Mirthe Nieuwstraten!