Europees Hof – auteursrecht: Hyperlink gebruiken mag, tenzij…. (Sanoma vs GeenStijl)

GeenStijl en Sanoma, de uitgever van – onder meer – de Playboy zijn al langere tijd in een juridische strijd verwikkeld. De aanleiding was dat GeenStijl in 2011 een artikel publiceerde met een hyperlink die lezers verwees naar een Australische site waarop foto’s van Britt Dekker ter beschikking waren gesteld.

De foto’s waren op de Australische site gepubliceerd zonder de toestemming van Sanoma die wel houder van de auteursrechten op de betrokken foto’s is. Het artikel verscheen op de website van Geen Stijl nog voordat het maandblad in de winkel lag. Sanoma vond deze plaatsing van de foto’s als het publiceren van de hyperlink in strijd met haar auteursrecht.

Hyperlinken en het auteursrecht

Aanleiding voor een juridische strijd over de foto’s van Britt is de principiële vraag of hyperlinken mag. Daarbij speelt in deze zaak de bijzonderheid dat nadat de eerste site waarop de foto’s verscheen, de foto’s op verzoek van Sanoma op basis van het auteursrecht had verwijderd, publiceerde GeenStijl een nieuw artikel, dat ook weer een hyperlink bevatte, ditmaal naar een andere site waarop men de betrokken foto’s kon bekijken. Ook deze site voldeed aan het verzoek van Sanoma om de foto’s te verwijderen. Vervolgens plaatsten internetgebruikers die het forum van GeenStijl bezochten nieuwe links naar andere websites waarop de foto’s konden worden bekeken.

De juridische discussie gaat dan over de vraag of er sprake is van een mededeling aan het publiek. Deelt GeenStijl door het plaatsen van de hyperlink de inhoud van de link mede aan het publiek? Wie schendt in dit geval de auteursrechten van Sanoma? Is dat GeenStijl of de houder van de website waarop de foto’s zijn geplaatst? Worden foto’s die al op een vrij toegankelijke plaats op het internet staan en waarvan alleen de plaats wordt gedeeld, opnieuw gedeeld door het delen van de hyperlink?

In de onderhavige zaak staat vast dat GS Media met een winstoogmerk hyperlinks heeft verstrekt naar de bestanden met de foto’s, en dat Sanoma geen toestemming had gegeven voor de publicatie van deze foto’s op internet. Bovendien lijkt uit de weergave van de feiten in de beslissing van de Hoge Raad voort te vloeien dat GS Media zich bewust was van het illegale karakter van die publicatie en dus niet het vermoeden kan weerleggen dat plaatsing van deze links is geschied met volledige kennis van het illegale karakter van die publicatie. Derhalve heeft GS Media, onder voorbehoud van door de Hoge Raad uit te voeren verificaties, door deze links te plaatsen een „mededeling aan het publiek” verricht.

Vrij vertaald: als er gelinked wordt naar content (foto’s, teksten, films, muziek) op het internet waarvan je weet dat de eigenaar van de content de plaatsing op het internet niet heeft toegestaan, dan is er sprake van een mededeling aan het publiek en daarmee van inbreuk. Als er sprake is van een commercieel belang of winstoogmerk bij het delen van de link, dan wordt de wetenschap dat het ‘illegale content’ is vermoed.

Reacties op de uitspraak lopen uiteen:

Geen Stijl verkondigt het einde aan het commerciële internet – BREEK. Europees Hof sloopt commercieel internet in zaal GeenStijl versus Blootblaadje.

Tweakers: ‘Uitspraak GeenStijl is een vervuiling van het auteursrechtelijk systeem’

RTL Nieuws: Kijk uit: linken is in sommige gevallen verboden