De 5 meest gestelde vragen over (het gebruik van) algemene voorwaarden.

Wanneer je gebruik maakt van algemene voorwaarden moet je aan een aantal vereisten voldoen om een geslaagd beroep te kunnen doen op deze voorwaarden. Zo heb je een informatieplicht. Deze informatieplicht houdt in dat je voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst of uiterlijk bij het aangaan daarvan de algemene voorwaarden van toepassing moet verklaren op de offerte / overeenkomst.

Daarnaast moet je de voorwaarden ‘ter hand stellen’, oftewel: ter beschikking stellen aan jouw contractspartij of nog makkelijker : jouw contractspartij moet de voorwaarden kunnen inzien.

Wij krijgen vaak vragen van onze klanten over hoe zij aan deze informatieplicht en het vereiste van terhandstelling kunnen voldoen.

In dit artikel behandel ik de 5 meest gestelde vragen over het gebruik van algemene voorwaarden.

  1. Ik heb mijn algemene voorwaarden afgedrukt op de achterkant van mijn facturen. Kan ik nu een geslaagd beroep doen op deze voorwaarden?

Het antwoord hierop is in principe: Nee. De algemene voorwaarden worden namelijk pas van toepassing verklaard en ter hand gesteld nadat de overeenkomst is gesloten. Hierop is wel een uitzondering mogelijk. Wanneer je al lange tijd zaken doet met deze partij, er recentelijk meerdere facturen zijn gestuurd en er nooit bezwaar is gemaakt tegen de algemene voorwaarden kan het zijn dat een rechter oordeelt dat er wél een geslaagd beroep op de voorwaarden kan worden gedaan. Daarvoor is wel vereist dat beide partijen handelen als professionele ondernemers. Je doet er verstandig aan om het hier niet op aan te laten komen en de algemene voorwaarden al eerder ter hand te stellen dan pas bij verzending van de factuur.

  • Ik contracteer altijd per e-mail. Hoe kan ik de algemene voorwaarden dan ter hand stellen?

Wanneer je digitaal contracteert voldoe je aan de terhandstellingsverplichting wanneer jouw contractspartij de voorwaarden kan raadplegen en kan opslaan. Je voldoet hieraan door de algemene voorwaarden in PDF-formaat mee te sturen bij de digitale offerte / overeenkomst. Wanneer je een dienstverrichter in de zin van de Dienstenrichtlijn bent, is het voldoende dat je een link naar het internetadres opneemt waar de algemene voorwaarden worden vermeld of je de algemene voorwaarden ter inzage legt op de plek waar de dienst wordt verricht.

  • Ik heb mijn algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Is het verwijzen naar het depotnummer voldoende om te voldoen aan het vereiste van terhandstelling?

Alleen wanneer het ‘redelijkerwijs niet mogelijk is’ om de algemene voorwaarden mee te sturen bij de offerte / overeenkomst kan een bekendmaking dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel voldoende zijn. Ook in dit geval geldt dat wanneer je een dienstverrichter in de zin van de Dienstenrichtlijn bent, het voldoende is dat je een link naar het internetadres opneemt waar de algemene voorwaarden worden vermeld of je de algemene voorwaarden ter inzage legt op de plek waar de dienst wordt verricht.

  • Mijn contractspartij heeft zijn / haar algemene inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard bij het plaatsen van een bestelling. Ik wil dat mijn algemene (verkoop)voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst die ik ga sluiten. Hoe krijg ik dit voor elkaar?

Deze situatie wordt ook wel de ‘battle of forms’ genoemd. In principe geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Oftewel, de voorwaarden van degene die deze als eerst van toepassing verklaart zijn van toepassing op de (te sluiten) overeenkomst. Als je niet wilt dat de voorwaarden van de andere  partij van toepassing zijn, maar die van jou, dan moet je de toepasselijkheid van de voorwaarden van de andere partij uitdrukkelijk van de hand wijzen en jouw voorwaarden alsnog van toepassing verklaren. Een voorgedrukte tekst waarin voorwaarden van een andere partij worden uitgesloten is over het algemeen niet voldoende.

  • Een grote onderneming wil zaken met mij doen. Nu moet ik zeker wel akkoord gaan met de algemene voorwaarden van hen, anders loop ik de klus mis.

Dit gevoel speelt vaak bij de ‘wat kleinere ondernemer.’ Het gevoel dat je wel moet instemmen met de voorwaarden van de andere partij omdat hij / zij anders vast naar een ander gaat. Het is vaak wel zo dat een grote onderneming niet zo snel zonder meer akkoord zal gaan met andere voorwaarden dan die van haarzelf, maar je kunt zeker onderhandelen over bepaalde bepalingen. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak een lange betalingstermijn opgenomen in inkoopvoorwaarden van een grotere partij, waardoor grote bedragen moeten worden voorgefinancierd. Je hoeft niet de hele set voorwaarden van de andere partij van de hand te wijzen, maar je kunt dan bijvoorbeeld wel een afwijkende betalingstermijn overeenkomst. Ga in elk geval nooit klakkeloos akkoord met algemene voorwaarden van een andere partij zonder deze te lezen / te laten lezen door een jurist of advocaat. Voor je het weet ben je gebonden aan allerlei vergaande verplichtingen.

Heb je vragen over het gebruik van algemene voorwaarden, twijfel je of je een dienstverrichter bent in de zin van de Dienstenrichtlijn of wil je graag een (eigen) set algemene voorwaarden op laten stellen? Neem gerust
contact op met info@fifthadvocatuur.nl