Auteursrecht: Met het kopiëren van een smaak kan je inbreuk maken

Eerder schreef ik over de mogelijkheid om bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht een ex parte verbod te vorderen (lees hier). Kort gezegd kan de rechter dan bevelen, zonder eerst de tegenpartij te horen, de inbreukmakende handelingen direct te staken om zo eventuele onherstelbare schade te voorkomen. Nu schrijf ik wederom over een voorziening die zonder het horen van de wederpartij uitgevaardigd wordt. Dit keer gaat het over het veiligstellen van bewijs.

Op 31 december 2014 verzoekt Levola uit Hengelo zo bewijs te beschermen. Om zo een voorziening uit te vaardigen moet er wel sprake van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Bijzonder aan deze zaak is dat het gaat om het product Heksenkaas. Het bedrijf brengt dit op te markt als een zogenoemde smeerdip: een kaassmeersel voor op bijvoorbeeld toastjes. Nu brengt het bedrijf European food Company Magic Cheese op de markt. Ook een kaassmeersel dat volgens Levola hetzelfde smaakt als de Heksenkaas.

De rechter in Den Haag gaat als eerste na of er auteursrecht kan rusten op een smaak. Hij oordeelt dat dit kan. De rechter zoekt aansluiting bij een andere zaak, te weten de zaak tussen Lancome en Kekofa. De vraag die daar voor de rechter kwam, was of de geur van een parfum auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Volgens de Hoge Raad is dat mogelijk. De rechtbank Den Haag vind dat er dan ook auteursrecht op een smaak kan rusten.

Vervolgens neemt de rechter letterlijk de proef op de som. Hij smeert twee toasts met op de ene Heksenkaas en op de andere Magic Cheese. Na het proeven van de twee smeersels komt de rechter tot de conclusie dat de smaak van beide producten ‘tot een zekere hoogte overeenstemmen’. De rechtbank is dan van oordeel dat een auteursrechtinbreuk voldoende aannemelijk is voor de gevraagde maatregelen en vaardigt een voorziening ter bescherming van bewijs uit.

Lees hier het arrest waarin de Hoge Raad bepaalt dat een geur auteursrechtelijk beschermd kan zijn.

Lees hier de beschikking van de rechtbank Den Haag over het auteursrecht op smaak.