Juridisch advies auteursrecht

Fifth Advocatuur is gespecialiseerd in het Intellectuele Eigendom, productregelgeving, arbeidsrecht, handelsrecht en CE-markering. Wat er onder juridisch advies auteursrecht kan vallen zijn onder andere foto-en videomateriaal, teksten, kunstwerken, muziekstukken en/of kleding. U heeft juridisch advies voor auteursrecht nodig als iemand zonder toestemming uw werk openbaar maakt.

Juridisch advies auteursrecht, wat heeft u eraan in de praktijk?

Er zijn gevolgen wanneer er inbeuk wordt gemaakt op auteursrecht. Één van die gevolgen kan zijn dat de winst die is gemaakt met het verhandelen van uw merk zou moeten worden terugbetaald. Er kan ook geëist worden dat er rectificatie plaatsvindt of een verbod. Een andere optie is dat alle verspreide producten worden teruggehaald en vernietigd. Bij het kiezen tussen de opties staat Fifth u graag bij met juridisch advies

Behalve juridisch advies auteursrecht ook juridisch advies handelsrecht

Omdat u ondernemer bent krijgt u vaak te maken met het opstellen van contracten. Niet alle contracten zijn even belangrijk, maar er zijn ongetwijfeld een aantal die een grote impact hebben op uw bedrijf. Hiermee is het aan te raden advies in te winnen bij een advocaat op dit gebied. Voorbeelden van samenwerkingsvormen of juridische documenten in de praktijk zijn agentuur, franchise, algemene voorwaarden, distributie, samenwerkingsovereenkomsten en licentieovereenkomsten. Wanneer een samenwerking al is gestart en u wil er onderuit kan Fifth u ook hierbij bijstaan. Mocht het nodig zijn kan er geprocedeerd worden.