Intellectuele Eigendomsrechten

Ondernemers die te maken krijgen met Intellectuele Eigendomsrechten raken al snel verstrikt in een ingewikkelde wet-en regelgeving. De juridische ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in snel tempo op. Fifth adviseert ondernemers regelmatig op dit gebied. Wanneer het nodig mocht zijn kan Fifth ook procederen.

Intellectuele Eigendomsrechten. Voorbeelden in de praktijk

Vraagstukken die in de praktijk aan de orde komen zijn de volgende:

  • Advisering over de overdracht/licentie van een product
  • Hoe bescherm ik mijn product?
  • Mag ik met reclame-uitingen mijn product vergelijken met een ander product
  • Hoe verweer ik mij als een concurrent kopieergedrag verwijt?
  • Hoe ga ik ermee om als een concurrent aan misleidende reclame doet?
  • Wat moet ik doen als een concurrent een product of naam introduceert wat te veel op die van mij lijkt?
  • Hoe ga ik om met reclame/pr op dit gebied?

Fifth is lid van vakvereniging BMM, die zich bezig houdt met merken en modellen. Daarnaast is er regelmatig intercollegiaal overleg met andere gespecialiseerde advocaten over de ontwikkelingen op dit vakgebied. Dit om de kennis op het hoogste niveau te houden.

Behalve Intellectuele Eigendomsrechten ook kennis van handelsrecht

Als ondernemer zit u vaak in de situatie dat u een contract moet opstellen. Sommige van deze contracten hebben een grote impact op uw organisatie. Fifth kan u goed adviseren in het opstellen van een dergelijk contract. Bij de term handelsrecht wordt vaak aan de volgende samenwerkingsvormen of juridische samenwerkingsvormen gedacht: algemene voorwaarden, agentuur, samenwerkingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten en franchise.

Wanneer u al een samenwerking bent aangegaan en deze niet goed loopt, staat Fifth u bij om deze samenwerking op een goede manier te stoppen. Mocht het echter nodig zijn, kan er ook geprocedeerd worden.