Inbreuk auteursrecht

Inbreuk op auteursrecht wordt gemaakt wanneer iemand een werk van iemand anders zonder toestemming hergebruikt of verveelvoudigt. De auteursrechtelijke bescherming ligt op tal van zaken, zoals teksten, kunstwerken, foto- en videomateriaal, kleding en bijvoorbeeld muziekstukken. Wanneer iemand een dergelijk werk zonder toestemming van de maker openbaar maakt, wordt er inbreuk op het auteursrecht gemaakt volgens de Auteurswet die al sinds 1912 van kracht is.

Wat gebeurt er bij inbreuk op het auteursrecht?

Wanneer er inbreuk op auteursrecht wordt gemaakt, zijn er uiteraard gevolgen. Het kan zijn dat er een schadevergoeding betaald moet worden aan de maker. De hoogte van de schade wordt bijvoorbeeld vastgesteld aan de hand van de winst die is gemaakt met het verhandelen van het inbreukmakende werk. Er kan een verbod worden gevraagd en er kan een rectificatie worden geëist. Daarnaast kan ook worden verlangd dat de eventueel verspreide werken worden teruggehaald en worden vernietigd.

Auteursrechtelijk beslag

Er bestaat ook nog een auteursrechtelijke beslaglegging. Hierbij kan er beslag worden gelegd op de werken om die onbruikbaar te maken of te vernietigen. Na deze beslaglegging moet een bodemprocedure worden gestart.

Kort geding auteursrecht

Ook kan er een kort geding worden aangespannen. Na een kort geding volgt in principe nog een bodemprocedure. Een kort geding zorgt voor een voorlopige maatregel, zoals een verbod.

Gespecialiseerd advies over auteursrecht op hoog niveau

Fifth Advocatuur is actief lid van diverse vakverenigingen o.a. op het gebied van merken en modellen, de BMM, en heeft regelmatig intercollegiaal overleg met andere gespecialiseerde advocaten over de ontwikkelingen in dit vakgebied om zo de kennis op het hoogste niveau te houden.

Loopt u tegen een auteursrechtelijke kwestie aan? Onze advocaten in Tiel en Kaatsheuvel helpen u graag verder.