Handelsrecht en verbintenissenrecht

[:nl]

 

Handels- en verbintenissenrecht

Fifth Advocatuur fungeert regelmatig als sparringpartner voor ondernemers bij het aangaan van commerciële relaties.

Bij het ondernemen worden dagelijks nieuwe overeenkomsten gesloten en daarmee en verbintenissen aangegaan. Zeker daar waar het gaat om verbintenissen die een grote impact kunnen hebben op de onderneming kan het van belang zijn om de overeenkomst te laten opstellen of om een controle op de overeenkomst te laten verrichten.

Voorbeelden praktijk Handelsrecht

Bij de term ‘Handelsrecht’ wordt gedacht aan de volgende samenwerkingsvormen of juridische documenten:

 • agentuur
 • distributie
 • franchise
 • algemene voorwaarden
 • samenwerkingsovereenkomst
 • licentieovereenkomst

Tailormade support

Ook indien een samenwerking niet goed loopt of beëindigd moet worden, begeleidt Fifth Advocatuur het proces om tot een oplossing te komen. In principe in goed overleg met de samenwerkingspartner. Als dat niet mogelijk blijkt, schuwt Fifth Advocatuur het niet om een juridische procedure te starten.

[:en]

 

Commercial Law

Fifth Advocatuur often act as sparring partner to entrepreneurs when they enter into a commercial relationship.

Enterpreneurs conclude agreements daily en doing so, they make commitments. Particularly, when commitments are made that can have significant impact on the business, it can be important to require assistance in setting up an agreement or to have the agreement thoroughly checked.

Practical examples Commercial Law

Using the term ‘Commercial Law’ the following partnerships or legal documents are applicable:

 • agency
 • distribution
 • franchise
 • general terms and conditions
 • cooperation agreement
 • License agreement

Tailormade support

Also in case a partnership does not run smoothly or has to be terminated, Fifth Advocatuur guides the process to find a solution. Basically in consultation with the partner. If that seems impossible, Fifth Advocatuur does not shy to initiate legal proceedings.[:]