CE-markering

Fifth Advocatuur is een specialist op het gebied van CE-markering

Als een van de weinige advocatenkantoren is Fifth Advocatuur thuis in de wetgeving die samenhangt met een plicht om CE-markering te voeren. Veel industriële producten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt worden gebracht, moeten een CE-markering hebben. Dit teken wordt aangebracht door de fabrikant en geeft aan dat het product voldoet aan alle wettelijke eisen. De fabrikant verklaart dat hij instaat voor de compliance van het product met de wetgeving op het gebied van CE-markering.

CE-markering

CE-markering

CE-markering verplicht divers, groot aantal productgroepen

De plicht op een CE-markering aan te brengen komt voort uit Europese productrichtlijnen. Deze richtlijnen stellen eisen aan het product die onder meer verband houden met veiligheid en milieu. De CE-markeringsplicht geldt in meer dan 20 productgroepen. Denk aan medische hulpmiddelen, bouwproducten, machines, speelgoed, computers en telefoons. Op de site van de Europese Commissie staat een overzicht van soorten producten waarvoor een CE-markering verplicht is.

CE-markering – Controle

Er zijn verschillende instanties die controleren op producten waarop CE-markering verplicht is. In Nederland is dit bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie SZW of de Inspectie Leefomgeving en Transport. De wijze van handhaving en de procedures verschillen per inspectie. Fifth Advocatuur kan u daar meer over vertellen, zodat u weet wat u te wachten staat.

Producten die niet voldoen aan eisen CE-markering

Een product dat niet aan de wettelijke eisen voldoet, mag geen CE-markering dragen en mag ook niet op de markt worden gebracht. Een toezichthouder kan verlangen dat een product wordt aangepast of van de markt wordt gehaald – product recall. Indien een concurrent zich niet aan de regels houdt, kunt u de toezichthouder daarop wijzen en een verzoek doen tot handhaving. In sommige gevallen is het ook mogelijk om de civiele rechter te vragen een verbod op te leggen om het product te verhandelen.