CE- markering

De plicht om op bepaalde producten een CE-markering aan te brengen, is een voortvloeisel uit Europese richtlijnen, zogenaamde CE-markeringsrichtlijnen. Een CE-markering kan niet worden gezien als een keurmerk, maar wel als een merkteken waarmee een goede veiligheid van het product wordt gegarandeerd. CE staat voor Conformité Européenne. Dit betekent dus dat een product dat voorzien is van een CE- markering met de Europese regelgeving in overeenstemming is. Alleen producten die voldoen aan de regels die gelden binnen de zogenaamde EER worden voorzien van een CE-markering. Een CE-markering is niet voor alle producten verplicht. Alleen producten of categorieën van producten waarop die regels van toepassing zijn, mogen een CE-markering dragen.

Waarom een CE -markering?

Voor sommige producten is een CE-markering verplicht. Deze producten kunnen met een CE -markering in de landen die binnen de EER vallen veilig worden verkocht.De markering is dan ook deels bedoeld om de vrije handel te bevorderen binnen de EU lidstaten. Daarnaast is de markering uiteraard ook bedoeld om de veiligheid van een product te bewijzen. De CE -markering wordt vaker gezien als keurmerk Er er zijn dan ook veel overeenkomsten met een keurmerk, maar officieel mag het niet als keurmerk worden beschouwd.

Een CE- markering krijgen

Als je een CE markering wilt krijgen voor een product, dan moet je uiteraard aan een aantal zaken voldoen. Zo moet het product uitgebreid worden getest Soms mag dat intern, soms moet dat door een externe instantie gebeuren. Ook moet er een technische beschrijving worden gemaakt van het product;het technisch dossier. Vervolgens moet dan een CE-markering aangebracht worden en een verklaring van overeenstemming opgesteld worden.