Betrouwbare CE-markeringen – resultaten onderzoek IV 2016

CAAZ6428 kopiërenTijdens het congres Industriële Veiligheid 2016 heb ik in een break-out sessie aandacht besteed aan ‘Betrouwbare CE-markeringen.

In de break-out sessie is een beperkt onderzoek gedaan met de deelnemers. Onderzoeksvraag: Hoe goed heeft de industrie de supply chain in kaart en hoe zeker is zij over betrouwbaarheid van haar eindproduct? Dit in het licht van de gedachte dat aan het eind van de keten door een fabrikant een CE-markering aangebracht wordt, waarmee deze verklaart aan alle wettelijke eisen te voldoen. Weet de fabrikant wat hij zegt? Hoe zeker is hij?

De resultaten zijn voer voor een goede discussie.

Lees de resultaten in de IV2016 – Nieuwsbrief Betrouwbare CE-markeringen

De resultaten zijn ook gepubliceerd in NEN Machinebouw.