Auteursrechtelijke bescherming

Auteursrechtelijke bescherming heeft betrekking op de meest uiteenlopende zaken. U kunt denken aan teksten, kunstwerken, foto- en videomateriaal, kleding en bijvoorbeeld muziekstukken. Wanneer een van deze zaken zonder toestemming van de maker ervan openbaar wordt gemaakt wordt er inbreuk gemaakt op het auteursrecht. Deze auteurswet is al sinds 1912 van kracht.

Wat houdt auteursrechtelijke bescherming in?

Bij inbreuk op het auteursrecht kunnen onder anderen de volgende gevolgen van toepassing zijn:

  • Er kan een verbod worden gevraagd
  • Er kan rectificatie worden geëist
  • De verspreiden werken moeten worden teruggehaald en vernietigd
  • Er wordt een schadevergoeding betaald aan de maker

De laatste wordt vastgesteld aan de hand van de winst die is gemaakt met het verhandelen van het inbreukmakende merk.

Auteursrechtelijke bescherming: waarom bij Fifth?

Marieke Coumans (Tiel) en Bauke Severs (Kaatsheuvel) hebben beide een bijzondere interesse op het gebied van Intellectueel Eigendom. Ze hebben veel ervaring in de juridische begeleiding van inbreukprocedures, wanneer er twee partijen van mening verschillen over de vraag of een product, dienst of naam te dicht tegen het Intellectueel eigendom van een andere onderneming aanligt.

Marieke heeft in het algemeen ruime ervaring in de advocatuur, eerst werkte zij bij een nichekantoor op het gebied van Intellectueel eigendom, ICT en productregelgeving maar later ook bij een full service kantoor.

Ook Bauke is al langere tijd werkzaam in de advocatuur, bij diverse Brabantse kantoren heeft zij leiding gegeven aan de sectie intellectuele eigendom.

Marieke en Bauke staan u graag te woord met betrekking tot vragen over auteursrechtelijke bescherming.

Gespecialiseerd advies op hoog niveau

Fifth Advocatuur is actief lid van de vakvereniging op het gebied van merken en modellen, de BMM, en heeft regelmatig intercollegiaal overleg met andere gespecialiseerde advocaten over de ontwikkelingen in dit vakgebied om zo de kennis op het hoogste niveau te houden.

Marieke Coumans is door de Global Law Experts – een netwerk van toonaangevende advocaten – aangewezen als hun expert op het gebied van Intellectuele Eigendom in Nederland.