Advocaat intellectuele eigendom

U heeft een advocaat intellectuele eigendom nodig? Bij Fifth Advocatuur bent u aan het juiste adres: Marieke Coumans en Bauke Severs zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied.

Juridische ontwikkelingen met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht volgen elkaar in een hoog tempo op. Wanneer u als ondernemer hiermee te maken krijgt, raakt u al snel verstrikt in de wet-en regelgeving. Als het gaat over het beschermen van ideeën en (nieuwe) producten geeft Fifth advocatuur gericht advies aan ondernemers. Op het gebied van procederen hebben we jarenlange ervaring. Als uw onderneming beticht wordt van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, bekijkt Marieke of Bauke de zaak en krijgt u gericht advies hoe te handelen.

Introductie van een nieuw product: advocaat intellectuele eigendom.

Bij de introductie van een nieuw product is het handig om een advocaat intellectuele eigendom in te schakelen. Een advocaat kan u uitvoerig inlichten/adviseren, zodat uw product niet gekopieerd wordt en uw product of naam niet wordt overgenomen. Als het gewenst is, kan Fifth Advocatuur ook voor u de merken registeren.

Juridische aspecten kunt u het best in alle gevallen schriftelijk vastleggen in een samenwerkings- of een licentieovereenkomst. Hierop kunt u later gemakkelijk terugvallen als een conflict zich voordoet.

Een advocaat intellectuele eigendom. Wat doet Fifth Advocatuur voor mij?

U kunt bij een advocaat Intellectuele eigendom terecht als u vragen heeft over:

  • Hoe bescherm ik mijn product, naam, merk, dienstverlening en innovaties?
  • Kan ik advies krijgen over overdracht/ licentie van een nieuw product?
  • Wat te doen als een concurrent een naam, product of dienst introduceert dat teveel lijkt op mijn product?
  • Hoe ga ik om met reclame en pr en/ of claims op dit gebied?
  • Mag ik met reclame-uitingen mijn product vergelijken met een ander product?
  • Hoe verweer ik mij als een concurrent mij kopieergedrag verwijt?
  • Hoe ga ik om met misleidende reclame van concurrenten?

Gespecialiseerd advies op hoog niveau

Fifth Advocatuur is actief lid van de vakvereniging op het gebied van merken en modellen, de BMM, en heeft regelmatig intercollegiaal overleg met andere gespecialiseerde advocaten over de ontwikkelingen in dit vakgebied om zo de kennis op het hoogste niveau te houden.

Marieke Coumans is door de Global Law Experts – een netwerk van toonaangevende advocaten – aangewezen als hun expert op het gebied van Intellectuele Eigendom in Nederland.