Productregelgeving o.a. CE-markering

[:nl]

 

Productregelgeving

Ondernemers krijgen toenemend te maken met een stroom aan wetgeving die eisen stelt aan producten die in Nederland op de markt worden gebracht. Zo kennen we wetgeving voor producten als machines, medische hulpmiddelen, bouwproducten, pleziervaartuigen/ boten, speelgoed, apparatuur voor (tele)communicatie en uitgebreide regels voor de productie en handel in levensmiddelen.

Voorbeelden praktijk Productregelgeving

Juridisch advies op het gebied van Productregelgeving betreft vaak vragen als:

  • Waar moet ik aan denken als ik een nieuw product op de markt breng?
  • Welke procedures moet ik volgen?
  • Hoe ga ik om met vragen of opmerkingen van toezichthouders en compliance?
  • Ik moet mogelijk een product recall uitvoeren; waar moet ik beginnen en wat zijn de risico’s?
  • Wat kan ik doen als mijn concurrent zich niet aan de productregels houdt?

Fifth Advocatuur is gespecialiseerd in non-food warenwetgeving en levensmiddelenwetgeving die onder andere van toepassing zijn op bovengenoemde productcategorieën en heeft unieke kennis over CE-markering. Ook beschikt Fifth Advocatuur over een netwerk van professionele consultants op het gebied van productveiligheid, zodat technische deskundigheid op elk moment voorhanden is bij een project of proces.

Publicaties Productregelgeving

Fifth Advocatuur deelt haar kennis in verschillende media. Publicaties over Productregelgeving van Fifth Advocatuur zijn onder andere te vinden in Waar & Wet van SDU en NEN Machinebouw. U kunt Marieke Kleijn van Fifth Advocatuur ook regelmatig tegenkomen als spreker op congressen over productveiligheid.

CE-markering

Meer weten over CE-markering.[:en]

 

EU regulatory law

Entrepreneurs have to deal with a growing stream of legislation that sets requirements for products placed on the market in The Netherlands. This includes legislation for products such as machinery, medical devices, construction products, recreational crafts / boats, toys, equipment for (tele-)communications and comprehensive rules for the production and trade in food.

Practical examples EU regulatory law

Legal advice in the area of product law often concerns answering questions like:

  • What should I think of when I bring a new product to market?
  • What procedures should I follow?
  • How do I deal with questions or remarks from authorities about product compliance?
  • I may have to perform a product recall; where do I start and what are the risks?
  • What can I do if my competitor does not adhere to the product regulations?

Fifth Advocatuur specializes in non-food commodities legislation and food law, which are among other applicable to the above product categories, and has unique knowledge about CE-markering. The lawyers at Fifth Advocatuur advise clients on all aspects of the “new approach” Directives, CE markings, and the harmonised standards. Fifth Advocatuur has a good network of professional consultants in the field of product safety, so that technical expertise is available anytime in a project or process.

Publications EU regulatory law and CE marking

Fifth Advocatuur shares its knowledge in various media. Publications on product regulations of Fifth Advocatuur can among others be found in ‘Waar & Wet’ of publisher SDU and in ‘NEN Machinebouw’. You can also meet Marieke Kleijn van Fifth Advocatuur regularly as a speaker at conferences on product safety.[:]