Handelsrecht

Handelsrecht

Er is een nieuw product ontwikkeld. De belangrijkste, praktische zaken voor de productie zijn geregeld. Maar is er ook nagedacht over hoe het product op...
Read More

Arbeidsrecht

Voor een ondernemer zijn de werknemers het belangrijkste onderdeel van het bedrijf. Zij vormen de kern waar alles om draait binnen de onderneming. Daarom is...
Read More

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) in werking getreden. Wanneer u als ondernemer ook maar iets met...
Read More

CE markering

Fifth Advocatuur als specialist in CE-markering Als één van de weinige advocatenkantoren is Fifth Advocatuur thuis in de wetgeving die samenhangt met de plicht om...
Read More