CE markering

Fifth Advocatuur als specialist in CE-markering

Als één van de weinige advocatenkantoren is Fifth Advocatuur thuis in de wetgeving die samenhangt met de plicht om CE-markering te voeren. Veel industriële producten die binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht, moeten een CE-markering hebben. Het teken wordt aangebracht door de fabrikant en geeft aan dat het product voldoet aan alle wettelijke eisen. De fabrikant verklaart hiermee dat hij instaat voor de compliance van het product met de wetgeving over CE-markering.

Verplichting van CE-markering

De plicht om een CE-markering te voeren, komt voort uit de Europese wetgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Denk aan bouwproducten, medische hulpmiddelen, machines, speelgoed, telefoons en computers. Op de website van de Europese Commissie staat een overzicht van producten waarvoor een CE-markering verplicht is.

Controle op CE-markering

Er zijn verschillende instanties die controleren op producten waarop CE-markering verplicht is. In Nederland is dit bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie SZW of de Inspectie Leefomgeving en Transport. De wijze van handhaving en de procedures verschillen per inspectie. Fifth Advocatuur kan je daarover adviseren zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Producten die niet voldoen aan eisen van CE-markering

Producten die niet voldoen aan de wettelijke eisen mogen ook geen CE-markering dragen en op de markt worden gebracht. Een toezichthouder kan verlangen dat een product wordt aangepast of van de markt wordt gehaald. Dit heet een product recall. Wanneer een concurrent zich niet aan de regels houdt, kan je de toezichthouder daarop wijzen en een verzoek indienen tot handhaving. In sommige gevallen is het mogelijk de civiele rechter te vragen om een verbod op te leggen het product te verhandelen.

Fifth Advocatuur heeft veel ervaring op het gebied van CE-Markering en helpt je daarin graag verder. Neem gerust contact op.

Wil je meer weten over wat Fifth Advocatuur doet? Lees er meer in onze blogs.