Bedrijfsnaam beschermen

Ieder bedrijf heeft een naam aan zichzelf gegeven, dit om duidelijkheid te creëren naar de buitenwereld. De naam is de handelsnaam van de onderneming. De consument herkent uw bedrijf aan de handelsnaam.

Een bedrijf kan meerdere handelsnamen tegelijk hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er meerdere activiteiten worden uitgevoerd door een onderneming. soms wordt er voor gekozen om aan elke activiteit een andere naam te hangen.

Inschrijven bedrijfsnaam

Een bedrijfsnaam kan je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit is een indicatie dat de naam ook als bedrijfsnaam wordt gebruikt. De inschrijving op zich zorgt niet voor bescherming. Bescherming komt door het gebruik. Als een naam niet daadwerkelijk wordt gebruikt, is deze niet als handelsnaam beschermd.

Producten en/of diensten van een bedrijf kunnen ook een naam hebben. Dit is dan geen handelsnaam maar een merk. Het merk moet ingeschreven staan bij het Benelux-of Europese merkenbureau om er rechten aan te kunnen ontlenen. Bauke Severs assisteert u graag bij het verkrijgen van een merk.

Met een handelsnaam is dit anders. De handelsnaam ontstaat door het feitelijk gebruik van de naam. Dit kan je wat meer bestendigen, door de naam in te schrijven bij de Kamer van Koophandel

Vergelijkbare bedrijfsnaam – Inbreuk? – Fifth adviseert

Je ziet soms bedrijfsnamen die sterk op elkaar lijken. In de rechtspraak zijn veel voorbeelden te vinden van discussies tussen ondernemers over de vraag of de naam van een concurrent te veel lijkt op de eigen bedrijfsnaam. Fifth Advocatuur heeft veel ervaring met dit soort procedures en kan een goede inschatting maken van de kans op succes.

Gespecialiseerd advies op hoog niveau

Fifth Advocatuur is actief lid van de vakvereniging op het gebied van merken en modellen, de BMM, en heeft regelmatig intercollegiaal overleg met andere gespecialiseerde advocaten over de ontwikkelingen in dit vakgebied om zo de kennis op het hoogste niveau te houden.